27. 2. 2024

Zasedání zastupitelstva 18. prosince 2014

pdf
Hlavní témata zasedání
Rozpočet obce na rok 2015, Montessori škola a školka, územní plán, soutěž na svoz odpadu.
Místo
volnočasové centrum
Přítomni
Květuše Dittrichová, Josef Kebrle, Jiří Kratochvíl, Josef Kukla, Olga Riegertová, František Šimek, Václav Turecký, Petra Urbanová, Ladislav Velič (9 zastupitelů)
Nepřítomni

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam Další informace
1 (doplněný bod) Stanovisko ke vzniku mateřské a základní školy s Montessori prvky 08:29

Podrobnosti v článku: V Nelahozevsi se otevře Montessori škola a školka

Žádost zřizovatele

2 Rozpočet na rok 2015 23:42 Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2015. Podrobnosti v článku: Rozpočet schválen, letos se zbavíme dluhů
3 Rozpočtové opatření č. 5/2014 1.21:38 Schváleno jednomyslně.
4 Rozpočtový výhled 2016-2017 1.26:11

xlsxVýhled příjmů a výdajů na roky 2015 a 2016

5 Kupní smlouva mezi obcí a manželi Malátovými 1.29:11

Kupní smlouva mezi obcí a manželi Malátovými na pozemek parc. č. 229/10, v k. ú. Nelahozeves o výměře 131 m2. Žádost byla podána dne 17. 9. 2014. Zastupitelstvo dne 2. 10. 2014 schválilo záměr prodeje pozemku. Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 13. 10. 2014 do 29. 10. 2014.

pdfNávrh usnesení, výkres a text smlouvy[982.11 KB]

Schváleno jednomyslně.

6 Kupní smlouva mezi obcí a p. Radmilou Srpovou 1.34:44

Kupní smlouva mezi obcí a paní Radmilou Srpovou na pozemek parc. č. 365/6, v k. ú. Nelahozeves o výměře 363 m2. Žádost byla podána dne 12. 9. 2014 zároveň se žádostí o splátkový kalendář. Zastupitelstvo dne 2. 10. 2014 schválilo záměr prodeje pozemku. Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 13. 10. 2014 do 29. 10. 2014.

pdfNávrh usnesení, výkres a text smlouvy[1.09 MB]

Schváleno jednomyslně.

7 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí a ČEZ Distribucí, a. s. 1.35:59

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6014788/001 (mezi obcí a ČEZ Distribuce, a. s.) navazuje na odsouhlasenou smlouvu o smlouvě budoucí ze dne 20. 8. 2012. Jedná se o přípojku nízkého napětí k novému rodinnému domu.

pdfNávrh usnesení, výkres a text smlouvy[2.66 MB]

Schváleno jednomyslně.

8 Informace o přípravě územního plánu 1.37:13

Nový územní plán obce Nelahozeves

Zpravodajský souhrn připravujeme

9 Smlouva o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady 1.51:18

O soutěži na svoz a sběr komunálního odpadu jsme informovali v článku: Obec vypsala soutěž na svoz odpadů. Soutěž vyhrála firma REGIOS, která je součástí skupiny .A.S.A.

Zadávací dokumentace

pdfNávrh smlouvy[3.61 MB]

Zpravodajský souhrn připravujeme

10 (doplněný bod) Určení oddávací místnosti a oddávacích dnů na r. 2015 1.56:08

Zastupitelstvo rozhodlo o tom, že bude základní obřadní místností i nadále zasedací místnost volnočasového centra, a současně určilo oddávací termíny pro rok 2015, v nichž bude uzavření sňatku v této místnosti zdarma.

Jako termíny byly stanoveny:

  • Duben: pátek 10, 17, 24 / sobota 25
  • Květen: pátek 15
  • Červen: pátek 5, 12, 19, 26 / sobota 20
  • Červenec: pátek 10, 17
  • Srpen: pátek 21, 28 / sobota 29
  • Září: pátek 4, 11, 18, 25
  • Říjen: pátek 2, 16 / sobota 24

Schváleno jednomyslně.

11 Diskuse 1.58:15 neproběhla

Ke stažení

pdfPozvánka[201.75 KB]

pdfZápis [2.8 MB]

Zvukový záznam

{mp3}a15/91/zvukovy-zaznam{/mp3}

Informace o pořizování a zveřejňování zvukových záznamů zastupitelstva

{jcomments on}