30. 5. 2024

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo je základním samosprávným orgánem obce Nelahozeves.

Zastupitelstvo má devět členů, kteří jsou voleni v komunálních volbách na principu poměrného zastoupení. Funkční období zastupitelstva je čtyři roky.

Obecní zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Svolává je starosta obce, který také řídí zasedání. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, jejich průběh se řídí jednacím řádem.

Volební období 2018–2022

Volební období 2014–2018

Volební období 2010–2014

Další informace: