23. 6. 2024

Zasedání zastupitelstva 14. září 2015

pdf
Hlavní témata zasedání
Kkanalizace Vltavská, Zahradní, Příčná
Místo
volnočasové centrum
Přítomni
Květuše Dittrichová, Josef KebrleJosef Kukla, Pavel Matoušek, Olga Riegertová, František Šimek, Václav Turecký, Ladislav Velič (7 zastupitelů)
Nepřítomni
Jiří Kratochvíl

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam Další informace
1 Kupní smlouva mezi obcí a ČEZ Distribuce, a. s. na pozemek parc. č. 195/357 v k. ú. Lešany pod stávající trafostanicí  8:10

Podklady

2 Kupní smlouva mezi obcí a ČEZ Distribuce, a. s. na pozemek parc. č. 75/4 v k. ú. Nelahozeves pod stávající trafostanicí 10:36

pdfPodklady

3 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku 197/1 v k. ú. Nelahozeves – vytvoření nového odběrného místa 12:13

pdfPodklady

4 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch RWE GasNet, s. r. o. – rekonstrukce VTL plynovodu DN 300 Nelahozeves – obchvat 17:53

pdfPodklady

5 Rozpočtové opatření č. 6/2015 20:28

pdfPodklady

6 Prezentace k zahájení prací na rozpočtu obce na rok 2016 43:28

Žádné informace nejsou zatím k dispozici.

7 (doplněný bod) Termín projednávání budoucí kanalizace v ulicích Příčná, Nádražní, Zahradní, Vltavská s občany a zástupci firmy VHS 51:54  
8 (doplněný bod) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace Ochotníkům Nelahozeves, z.s. 1:20:30  
9 (doplněný bod) Informace o personálních změnách ve finančním výboru 1:21:28  
10 Diskuse 1:22:32  

pdfPozvánka

pdfZápis

Zvukový záznam

{mp3}a18/35/zvukovy-zaznam{/mp3}

Informace o pořizování a zveřejňování zvukových záznamů zastupitelstva

{jcomments on}