18. 4. 2024

Zasedání zastupitelstva 31. ledna 2012

pdf
Datum
31. ledna 2012
Místo
Hasičská zbrojnice Nelahozeves
Přítomni
Všech 9 zastupitelů (Petra Urbanová, Josef Kukla, Jaroslav Otásek, Eliška Brázdová, Pavel Matoušek, Jaroslav Král, Stanislav Kuchta, Květuše Dittrichová, Václav Turecký)

Program

 1. Partnerství obce Nelahozeves s obcí Haniska na Slovensku a podání žádosti o dotaci na projekt Evropa pro občany
 2. Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
 3. Dotace Státního zemědělského intervenčního fondu a seznámení se záměrem rekonstrukce přízemí budovy č. p. 313 (podrobnosti ke stažení416.81 KB)
 4. Využívání kulturního domu a hasičské zbrojnice a náklady na provoz budov
 5. Smlouva o spolupráci – Sdružení na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv (právní poradenská činnost) (pdfpodrobnosti ke stažení1.84 MB)
 6. Způsob vypočítání příspěvků jednotlivým zájmovým skupinám v obci (pdfpodrobnosti ke stažení885.66 KB)
 7. Rozpočtové opatření č. 5/2011 (pdfpodrobnosti ke stažení536.71 KB)
 8. Změna zřizovací listiny základní školy
 9. Vypracování strategického plánu rozvoje obce
 10. Výbory zastupitelstva a jejich činnost – rušení (pdfnávrh ke stažení102.61 KB)
 11. Kalkulace poplatku za likvidaci odpadu u podnikajících osob (pdfkalkulace ke stažení79.69 KB)
 12. Kupní smlouva se smlouvou o zřízení předkupního práva na pozemek č. 186/85 k.ú. Nelahozeves – paní Weinfurtnerová
 13. Kupní smlouva se smlouvou o zřízení překupního práva na pozemky č. 187/82 a 186/93 k.ú. Nelahozeves – paní Kricnerová
 14. Rozpočtové opatření č. 1/2012
 15. Žádost o čerpání rezervního fondu MŠ
 16. Kupní smlouva Vít Klimeš
 17. Umístění banneru na budovu čp. 313 – firma Připojen.cz
 18. Diskuze

Zpravodajské shrnutí průběhu

Zasedání se zúčastnilo všech devět členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo schválilo partnerství se slovenskou obcí Haniska a podání žádosti o dotaci na projekt Evropa pro občany.

Schválen byl také příspěvek 5 Kč na obyvatele a rok pro obecně prospěšnou společnost Přemyslovské střední Čechy. Za tento příspěvek může obec využívat služeb sdružení v souvislosti s přípravou žádostí o dotace. Sdružení již pomohlo obci při přípravě dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu na výměnu oken v budově nové mateřské školy v Zagarolské ulici.

Na návrh Václava Křišťana byl zastupitelstvem schválen poplatek 1 000 Kč za využívání výčepu při akcích v kulturním domě. Pro akce, které nebudou výčep využívat, bude nadále vyžadována pouze úhrada energií.

Projednání návrhu smlouvy na poradenskou činnost obcí se Sdružením na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv (Jaroslav Slunečko) bylo na návrh Pavla Matouška odsunuto na další zasedání.

Zastupitelstvo projednalo návrh Josefa Kukly (s pozměňovacím návrhem Petry Urbanové) na nový způsob výpočtu příspěvků jednotlivým zájmovým skupinám v obci. Po delší emotivní diskusi nakonec nebyl schválen žádný z předložených návrhů a způsob rozdělování dotací spolkům tak zůstává nerozhodnutý. (Poznámka: Starostka Petra Urbanová na základě podnětu Pavla Matouška po skončení hlasování konstatovala, že využívá svého údajného práva rozhodujícího hlasu ve prospěch jednoho z návrhů a prohlásila jeden z návrhů za schválený. Takové právo však starosta obce podle zákona nemá, takže návrh schválen ve skutečnosti nebyl, protože jej podpořili pouze čtyři zastupitelé, přičemž pro schválení je potřebných pět hlasů. Pavel Matoušek později potvrdil, že v zápise ze zasedání bude výsledek hlasování uveden správně včetně vysvětlení.)

 

Tímto se omlouvám paní starostce Mgr. Petře Urbanové, i všem přítomným zasedání zastupitelstva, za uvedení v omyl. Příčinou byl můj špatný výklad jednoho z paragrafů Zákona o obcích. Starosta nemá rozhodující hlas, ke schálení je potřeba nadpoloviční většina všech členů zastupiteltva.

Pavel Matoušek

Bylo schváleno rozpočtové opatření 5/2011 reflektující změny v příjmech základní školy a dotaci na školení hasičů.

Na návrh Josefa Kukly byla zastupitelstvem schválena nová zřizovací listina základní školy, což umožní, aby od 1. února školní jídelna opět vařila pro veřejnost.

Starostka předložila návrh na vypracování strategického plánu obce, který by měl definovat dlouhodobé investiční priority současného zastupitelstva. Plán by mělo dle návrhu starostky vypracovat sdružení Přemyslovské střední Čechy. Na podnět předsedy Občanského sdružení Nelahozeves Josefa Kebrleho bylo dohodnuto, že občané dostanou možnost zasílat podněty pro strategický plán ještě předtím, než započne jeho příprava. Z členů zastupitelstva byli pro přípravu strategického plánu nominováni Pavel Matoušek, Eliška Brázdová, Josef Kukla, Jaroslav Otásek a Petra Urbanová.

Zastupitelstvo na návrh Pavla Matouška zrušilo kulturní, školský a sociální výbor, který nevykonával žádnou činnost. Místo něj starostka zřídila komisi, jejímiž členy se stali Květuše Dittrichová, Stanislav Kuchta, Václav Turecký, Alena Hurychová, Eva Vintrová a Hana Langmajerová. Zastupitelstvo zrušilo též stavební výbor.

Zastupitelstvo schválilo snížení poplatku za komunální odpad pro podnikatele z 2 400 Kč na 2 000 Kč za popelnici a rok.

Částka 100 tisíc korun, která byla na minulém zasedání přesunuta v rámci rozpočtu obce na rok 2012 z položky “Kultura” do rezervy, byla zastupitelstvem vrácena zpět do kultury. Z těchto peněz má obec v úmyslu hradit řadu kulturních a společenských akcí, které chce v letošním roce pořádat.

Zastupitelstvo schválilo žádost ředitelky mateřské školy na přesun necelých 300 tisíc Kč z rezervního fondu školky na vybavení nové budovy mateřské školy. Starostka upozornila, že výdaje na vybavení budou ve skutečnosti mnohem vyšší – např. bude nutné zakoupit auto na dovoz jídel. Tyto náklady bude muset hradit obec, která se pokusí sehnat i sponzory.

Byla schválena žádost firmy Připojen.cz na umístění reklamního banneru na novou budovu mateřské školy. Protihodnotou bude internet zdarma v budově.

Starostka informovala občany o záměrech společností ENVI INVEST a KALCEV, které mají v úmyslu otevřít své provozovny v areálu bývalé PTZ.

Prakticky celá diskuse byla věnována dopravní situaci v ulici Pod Strání.

(mm)

Ke stažení

pdfPozvánka393.58 KB

pdfZápis327.2 KB

Zvukový záznam

{mp3}stories/articles/401/recording{/mp3}