27. 2. 2024

Zasedání zastupitelstva 24. července 2017

yes

Hlavní témata zasedání: nová vyhláška o poplatcích za odpady

Čas 18.30 h
Místo Volnočasové centrum
Pozvánka
Zápis  
Zvukový záznam  

Účast

Květuše Dittrichová yes Pavel Matoušek yes František Šimek
yes Josef Kebrle yes Olga Riegertová yes Václav Turecký
yes Josef Kukla yes Radek Šebesta yes Ladislav Velič

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam Další informace
1 Zvýšení investičního/neinvestičního rozpočtu ZŠ – vybavení školní jídelny   Schváleno
2 Rozpočtové opatření č. 5/2017   pdfRozpočtové opatření
3 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2017 – Přemyslovské střední Čechy o. p. s.   pdfVeřejnoprávní smlouva
4 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017 o nočním klidu  

pdfNávrh vyhlášky

Schváleno

5 Souhlasné prohlášení – pozemky ředitelství silnic a dálnic  

pdfSouhlasné prohlášení

Schváleno

6 Smlouva o smlouvě budoucí směnné mezi obcí a p. Kratochvílem   pdfSmlouva o smlouvě budoucí
7 Smlouva o zřízení služebnosti mezi obcí a p. Kratochvílem   pdfSmlouva
8 Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 2/2017, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad od 1.1.2018   pdfNávrh vyhlášky
9 Diskuze