23. 2. 2024

Zasedání zastupitelstva 21. července 2015

pdf
Hlavní témata zasedání
Schválení přímého zadání veřejné zakázky – kanalizace Vltavská, Zahradní, Příčná
Místo
volnočasové centrum
Přítomni
Květuše Dittrichová, Josef KebrleJiří Kratochvíl, Josef Kukla, Pavel Matoušek, Olga Riegertová, Ladislav Velič (7 zastupitelů)
Nepřítomni
 František Šimek, Václav Turecký

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam Další informace
1 Schválení přímého zadání veřejné zakázky – kanalizace Vltavská, Zahradní, Příčná 6:08

O tématu jsme psali v článku Zastupitelstvo schválilo Lex Jakoubek, aby mohlo zadat zakázku bez soutěže

Podklady

Schváleno jednomyslně

2 Záměr prodeje části pozemku č. 75/3 v k. ú. Nelahozeves – pod trafostanicí pro společnost ČEZ  19:01

Odloženo z minulého zasedání zastupitelstva 23. června 2015

pdfPodklady

Schváleno jednomyslně

3 Projednání záměru na akci „Čekací stání pro malá plavidla – plavební komora Miřejovice“  20:30

pdfPodklady

Zastupitelstvo souhlasilo se záměrem vybudovat za plavební komorou u miřejovické elektrárny čekací stání pro malá plavidla. Tato akce je spojena s dočasným omezením dopravy – silnice bude za elektrárnou zúžena kvůli výstavbě čekacího stání. Zastupitelstvo v usnesení požaduje, aby byla Zagarolská ulice v průběhu prací nadále průjezdná oběma směry (bez nutnosti zavádět kyvadlovou dopravu).

4 (doplněný bod) Oprava vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek 28:08

Zastupitelstvo schválilo opravu směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – chybně nastavený horní limit pro zakázky na služby byl vrácen zpět na správné dva miliony korun.

Platná verze směrnice: Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2014)

4 Diskuse 30:45

Diskuse se věnovala následujícím tématům:

pdfPozvánka

Zvukový záznam

{mp3}a18/16/zvukovy-zaznam{/mp3}

Informace o pořizování a zveřejňování zvukových záznamů zastupitelstva

{jcomments on}