23. 2. 2024

Zasedání zastupitelstva 23. června 2015

pdf

V úterý 23. června od 18 hodin se v prostorách volonočasového centra uskuteční zasedání zastupitelstva obce.

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam Další informace
1 Projednání a schválení závěrečného účtu obce Nelahozeves   Závěrečný účet obce a další související podklady
2 Schválení účetní závěrky Základní školy Nelahozeves   Podklady na oficiálních stránkách obce
3 Schválení účetní závěrky Mateřské školy Nelahozeves   Podklady na oficiálních stránkách obce
4 Rozpočtové opatření č. 5/2015  

Změna rozpočtu na rok 2015.

Příjmy:

 • POL 1121 Daň z příjmů právnických osob – prozatimní pokles daňových příjmů o 200.000,- Kč
 • POL 1333 Poplatky za uložení odpadů – prozatimní pokles příjmů ze skládky o 250.000,- Kč
 • POL 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – pokles o 689 .000,-Kč, které jsme obdrželi na konci roku 2014 a tudíž byly zaúčtovány do rozpočtu r. 2014, částka zůstala ve financování
 • POL 4513 Investiční přijaté transfery ze SF- pokles o 73.358,-Kč (dotace na zateplení MŠ Zagarolská)
 • Výdaje:

 • PAR 2212 POL 5171 Silnice – opravy a udržování (možná rezerva) – nutno rozhodnout o tom, která ulice bude opravena
 • PAR 2321POL5171 Odvádění a čištění odpadních vod – opravy a udržování, 864.636,- Kč (výdaj, který byl rozpočtován v loňském roce a proběhl na začátku ledna 2015), v r. 2015 rozpočtováno pouze 280.000,-Kč, rozdíl byl ve financování (navýšení výdajů o cca 580.000,Kč)
 • PAR 3745 POL 5137 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – drobný hmotný dlouh.majetek (možná rezerva z původních 200.000,- Kč)
 • 5 Informace o aktuálním časovém rozvrhu pro tvorbu nového územního plánu   O územním plánu jsme naposledy psali v článku: Obec uvolnila pracovní verzi návrhu územního plánu (duben 2015)
  6 Záměr prodeje části pozemku č. 195/351 v k. ú. Lešany – pod trafostanicí pro společnost ČEZ   Podklady na oficiálních stránkách obce
  7 Záměr prodeje části pozemku č. 75/3 v k. ú. Nelahozeves – pod trafostanicí pro společnost ČEZ   Podklady na oficiálních stránkách obce
  8 Diskuse    

  Pozvánka

  Zvukový záznam

  Bude doplněn po skončení zasedání.

  Informace o pořizování a zveřejňování zvukových záznamů zastupitelstva

  {jcomments on}