27. 2. 2024

Zasedání zastupitelstva 13. ledna 2015

pdf
Hlavní témata zasedání
Zateplení budovy Zagarolská 313, soutěž na svoz odpadu, veřejná diskuse o investičních prioritách na rok 2015.
Místo
volnočasové centrum
Přítomni
Květuše Dittrichová, Josef Kebrle, Jiří Kratochvíl, Josef Kukla, Pavel Matoušek, Olga Riegertová, František Šimek, Václav Turecký, Ladislav Velič (9 zastupitelů)
Nepřítomni

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam Další informace
1 (doplněný bod) Složení slibu zastupitele Pavla Matouška 6:44 Pavel Matoušek se stal novým zastupitelem místo Petry Urbanové, která na mandát rezignovala (podrobnosti v článku Pavel Matoušek už je zase zastupitelem). Na počátku zasedání složil slib zastupitele a zároveň byl stejně jako ostatní zastupitelé pověřen k provádění svatebních a občanských obřadů a nošení závěsného odznaku se státním znakem.
2 Schválení smlouvy zateplení budovy MŠ v ul. Zagarolská 313, Nelahozeves

10:55

a dále též od 1:36:39 do 1:37:11

Zastupitelstvo neschválilo uzavření smlouvy s vítěznou firmou na zateplení budovy č. 313 v Zagarolské ulici (školka, volnočasové centrum), neboť kontrolní výbor nalezl chyby v nabídce vítězné firmy.

Podrobnosti v článku: Projekt zateplení MŠ Zagarolská provázejí potíže

Nelahozeves získala ještě za předchozí starostky Petry Urbanové dotaci na zateplení budovy č. 313 v Zagarolské. Projekt ve výši 1,6 milionu korun, což představuje 85 % uznatelných nákladů na zateplení (zbylých 15 % představuje povinná spoluúčast obce). Následně byla již novým starostou Josefem Kebrlem vypsána soutěž na dodavatele.

Návrh smlouvy

3 Rozpočtové opatření č. 6/2014 36:01

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 6/2014.

pdfFinanční výkaz k 31. 12. 2014[2.16 MB]

4 Doplnění usnesení 13/11/2014 o odměňování neuvolněného starosty na období 11 a 12/2014 42:57

Starosta Josef Kebrle byl od svého zvolení 10. 11. 2014 do 31. 12. 2014 neuvolněným starostou, tj. funkci vykonával vedle svého zaměstnání. (Od 1. 1. 2015 je již uvolněným starostou, tj. funkci vykonává na plný pracovní úvazek.)

usnesení ze dne 10. 11. 2014 (ustavující zasedání zastupitelstva) je uvedeno, že se za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva stanovuje maximální odměna podle příslušného nařízení vlády. Součástí usnesení je tabulka s odměnami neuvolněných členů zastupitelstva, ve které není uvedena odměna neuvolněného starosty obce. Vypočtená částka odměny neuvolněného starosty se vypočítává jako 0,6násobek odměny uvolněného starosty bez příplatku za matriku – to je 25 331 Kč.

Zastupitelstvo nyní zpětně schválilo odměnu starosty za listopad a prosinec v uvedené výši.

5 (doplněný bod) Schválení smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady s firmou REGIOS a. s. 46:12 Zastupitelstvo schválilo smlouvu s firmou REGIOS na svoz odpadu. O problematice jsme informovali v článku: Soutěž na svoz odpadu konečně spěje ke konci
6 Zahájení veřejné diskuze o investičních prioritách na rok 2015 50:45

Starosta Josef Kebrle otevřel veřejnou diskusi o investičních prioritách na rok 2015. Ve schváleném rozpočtu na letošní rok je v současné době rezerva ve výši 3,6 milionu korun. Diskuse byla zaměřena na podněty zastupitelů a občanů, kam by měly být finanční prostředky v tomto roce a v příštích letech směřovány.

Podrobnosti v článku: Kam směřovat volné peníze z rozpočtu? Veřejná debata začala

7 (doplněný bod) Volba předsedy finančního výboru 1.32:38 Novým předsedou finančního výboru byl těsnou většinou pěti hlasů zvolen Pavel Matoušek. (Dosavadní předsedkyní byla Petra Urbanová, která rezignovala na mandát zastupitele.)
8 Diskuse 1.35:21 Diskuse se věnovala problematice kulturních akcí v obci a dětským hřištím.

pdfPozvánka

pdfZápis[702.13 KB]

Zvukový záznam

{mp3}a16/22/zvukovy-zaznam{/mp3}

Informace o pořizování a zveřejňování zvukových záznamů zastupitelstva

{jcomments on}