13. 7. 2024

Ustavující zasedání zastupitelstva 10. listopadu 2014

pdf

Hlavní témata zasedání: Volba starosty a místostarosty, obsazení výborů.


Místo
kulturní dům
Přítomni
Květuše Dittrichová, Josef Kebrle, Jiří Kratochvíl, Josef Kukla, Olga Riegertová, František Šimek, Václav Turecký, Petra Urbanová, Ladislav Velič (9 zastupitelů)
Nepřítomni

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam Další informace
1 Zahájení 0:00  
2 Složení slibu členy zastupitelstva obce 1:58

Podmínkou výkonu mandátu je složení slibu zastupitele ve znění: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Všichni zastupitelé složili slib bez výhrad.

3 Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu 5:45  
4 Schválení programu 6:24  
5

Volba starosty obce a místostarosty:

 1. určení počtu místostarostů
 2. určení funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
 3. určení způsobu volby starosty obce a místostarosty
 4. volba starosty obce
 5. volba místostarosty
7:19 Starostou byl zvolen Josef Kebrle, místostarostou Josef Kukla. Podrobnosti v článku: Novým starostou Nelahozevsi je Josef Kebrle
6

Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru:

 1. zřízení finančního výboru a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů
 2. volba předsedy finančního výboru
 3. volba předsedy kontrolního výboru
 4. volba členů finančního výboru
 5. volba členů kontrolního výboru
15:08

Finanční a kontrolní výbor musí být zřízeny ze zákona. Předsedou výboru musí být člen zastupitelstva a zároveň to nesmí být starosta a místostarosta. Členem výboru může být kdokoliv.

Schválené složení výborů:

 • Finanční výbor: Petra Urbanová (předsedkyně), Jana Šebestová, Michaela Prýmková
 • Kontrolní výbor: Ladislav Velič (předseda), Jiří Kratochvíl, Ivana Novotná, Václav Turecký, Petr Zeman
7 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce a dalších osob 26:56

Uvolnění členové zastupitelstva (starosta, místostarosta) majjí odměnu danou vyhláškou. Pro ostatní zastupitele a pro členy výborů stanoví vyhláška pouze maximální výši odměny. Zastupitelstvo schválilo odměny v následující výši:

 • Člen zastupitelstva bez další funkce: 540 Kč
 • Člen zastupitelstva, který je členem výboru: 1600 Kč
 • Člen zastupitelstva, který je předsedou výboru: 1840 Kč
 • Člen výboru, který není členem zastupitelstva: 500 Kč
8 (doplněný bod) Pověření zastupitelů prováděním svatebních a občanských obřadů a pověření užívat závěsný odznak se státním znakem 30:41 Zastupitelstvo schválilo, že svatební obřady mohou vykonávat všichni zastupitelé. Při svatebních a občanských obřadech (vítání občánků, zlaté svatby apod.) mohou nosit závěsný odznak se státním znakem.
9 Diskuse 33:54  
10 Závěr 35:36  

Ke stažení

Pozvánka

pdfZápis[3.07 MB]

Zvukový záznam

{mp3}a15/40/zvukovy-zaznam{/mp3}

Informace o pořizování a zveřejňování zvukových záznamů zastupitelstva

{jcomments on}