27. 5. 2024

Zasedání zastupitelstva 7. srpna 2014

pdf

Hlavní téma zasedání: Rozdělení poplatku ze Skládky Uhy mezi obce Nelahozeves a Uhy.

Místo
volnočasové centrum
Přítomni
Eliška Brázdová, Květuše Dittrichová, Jaroslav Král, Stanislav Kuchta, Josef Kukla, Pavel Matoušek, Radek Modes, Václav Turecký, Petra Urbanová (9 zastupitelů)
Nepřítomni

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam Další informace
1 Stanovení postupu obce ve věci rozdělení poplatku z uloženého odpadu na skládce Uhy IV. etapa
Příloha č. 1 – stanovisko MŽP[572.67 KB]
pdfPříloha č. 2 – stanovisko advokátní kanceláře[316.51 KB]
2:13 Zastupitelstvo se usneslo, že se nehodlá o skládkovací poplatek ze IV. etapy dělit a že jej hodlá vymáhat celý i za cenu soudního projednávání. Podrobnosti v článku Většina peněz ze IV. etapy patří Uhům, tvrdí krajský úřad
2 Projednání žádosti Michala Žambůrka o dotaci na nákup branek pro TJ Dynamo  75:10

Zastupitelstvo žádost neschválilo. Podle Pavla Matouška není principiálně správné žádat o dotaci tohoto typu uprostřed roku, protože dotace spolkům se rozdělují vždy na následující rok a dodatečné přidělování dalších peněz v průběhu roku by mohlo vytvořit precedens. Tento názor podpořili i další zastupitelé a nakonec jej uznali i přítomní zástupci TJ Dynamo Nelahozeves. Ti deklarovali, že o dotaci požádají standardním způsobem v rámci příprav rozpočtu na rok 2015.

3

Projednání žádosti TJ Dynama o dotaci na Gymnoestrádu 2015

 82:00

Zastupitelstvo projednalo žádost o dotaci Dynama na 15. světovou gymnaestrádu, Ta se uskuteční v červenci 2015 v Helsinkách a zúčastní se jí šest cvičenců z Dynama. Gymnaestráda se koná jednou za čtyři roky a Dynamo v ní má již tradiční zastoupení. Náklady na jednoho cvičence činí 25 tisíc korun. Sportovní oddíl žádal obec o pokrytí části nákladů.

Zastupitelstvo o žádosti nakonec nehlasovalo, žádost bude řešena v rámci příprav rozpočtu na rok 2015.

4 Projednání žádosti o odkup obecního pozemku – žadatel p. Lazarov 89:51  Jedná se o pozemek parc. č. 7/20 v k. ú. Nelahozeves o výměře 65 m2 (mapa) propojujíící Dvořákovu stezku a Lososnici. Žádost Štefana Lazarova o odkup tohoto pozemku byla projednávána již na posledním červnovém zasedání, někteří občané ale v diskusi vyjádřili pochybnosti o správnosti prodeje a rozhodnutí bylo odloženo. Nyní se zastupitelstvo usneslo, že pozemek neprodá, protože jej obec bude potřebovat pro výstavbu kanalizace.
5 Projednání odvolání Kateřiny Broženské proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ 90:40

Starostka Petra Urbanová přečetla část odvolání Kateřiny Broženské proti nepřijetí jejího dítěte do Mateřské školy Nelahozeves. (V oficiálním zápisu je Kateřina Broženská uvedena plným jménem, proto její plné jméno ponecháváme i zde.) Kateřina Broženská se v odvolání dotazuje, jak se bude kapacitní problém mateřské školy řešit a upozorňuje, že odmítnutých dětí je “spousta” a v dalších letech se bude situace opakovat. (MŠ Nelahozeves po mnoho let každoročně odmítá děti z vlastní obce, a to přesto, že v roce 2013 byly otevřeny dvě nové třídy o celkové kapacitě 38 dětí.)

Starostka sdělila, že v letošním školním roce bylo odmítnuto 5 dětí (přijato bylo 28 – pozn. Nela.cz). V příštím roce bude k dispozici pravděpodobně 30 míst a teoreticky se může přihlásit 41 zájemců z Nelahozevsi. Podle starostky lze tedy odhadnout, že převis bude opět 5 – 10 dětí a v dalších letech bude dětí už spíše ubývat. Podle starostky nelze kapacitu stávajících školek zvýšit, umístění v MŠ není nárokové a obec nemůže “řešit rodinnou situaci” Kateřiny Broženské. Starostka sdělila, že v tomto smyslu Kateřině Broženské odpoví.

V oficiálním zápise ze zasedání zastupitelstva je uvedeno, že “zastupitelstvo souhlasilo s touto odpovědí Kateřině Broženské”. Toto tvrzení ale není pravdivé, zastupitelstvo o této věci vůbec nehlasovalo.

6 Projednání možnosti zrealizovat architektonickou soutěž na školní areál ZŠ a MŠ 95:44

Tento bod navazuje na březnové zasedání, na němž zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2. Jeho součástí bylo i přidělení prostředků na studii proveditelnosti rekonstrukce či výstavby nové školní jídelny. Na srpnovém zasedání však starostka vyjádřila názor, že problém je třeba řešit komplexněji a navrhla uspořádat architektonickou soutěž, která by měla posoudit celý areál základní a mateřské školy, včetně zateplení obou budov, možnosti využití střešních prostor a areálu zahrady.

Z další diskuse vyplynulo, že soutěžní návrhy by měly zvážit i odkoupení budovy bývalé prodejny potravin v Kralupské ulici a vyřešení otázky napojení dešťové kanalizace z Lešan do hradební štoly, protože toto propojení by v jedné variantě vedlo právě areálem základní školy.

Zastupitelstvo s vypsáním architektonické soutěže jednomyslně souhlasilo.

7 Diskuze  103:09 Obecná diskuse se věnovala problému zápachu z polí v Lešanech (k tomuto tématu jsme vydali článek Lešany trápí smrad z polí. Už končíme, ujišťuje zemědělec) a otázky údržby a úklidu obce.

Ke stažení

pdfPozvánka[221.4 KB]

pdfZápis[1.52 MB]

Poznámka: V oficiálním zápise jsou některé body uvedeny v jiném pořadí, než byly skutečně projednávány. Ve výše uvedené tabulce jsou body uvedeny tak, jak šly za sebou ve skutečnosti.

Zvukový záznam

{mp3}a14/33/zvukovy-zaznam{/mp3}

(Ze zánamu byla v závěru diskuse “vypípána” rasově nesnášenlivá poznámka jednoho diskutujícího.)

Informace o pořizování a zveřejňování zvukových záznamů zastupitelstva

{jcomments on}