22. 6. 2024

Zasedání zastupitelstva 18. června 2014

pdf
Doplněn zpravodajský souhrn, zápis a zvukový záznam

Hlavní témata zasedání: Počet zastupitelů a rada obce, odpady z Kladna, kontejnery na textil, způsob zacházení s penězi ze skládky.

Místo
volnočasové centrum
Přítomni
Eliška Brázdová, Květuše Dittrichová, Jaroslav Král, Stanislav Kuchta, Josef Kukla, Pavel Matoušek, Václav Turecký, Petra Urbanová (8 zastupitelů)
Nepřítomni
Radek Modes

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam Další informace
1

Stanovení počtu členů do zastupitelstva obce Nelahozeves na volební obdobi 2014 – 2018

02:02 

Zastupitelstvo neschválilo navýšení počtu zastupitelů na patnáct. Podrobnosti v článku: V říjnu si zvolíme devět zastupitelů, rada nebude

Problematice se dříve věnovaly následující články:

2 Projednání žádosti města Kladna o snížení zákonného poplatku z uloženého odpadu v obci Nelahozeves – informace z jednání s městem Kladnem  28:55

Město Kladno požádalo obec Nelahozeves o vrácení části poplatku, který musí odvádět za skládkování odpadů na Skládce Uhy a který získá obec Nelahozeves jako kompenzaci negativních vlivů skládky na území obce. Město současně pohrozilo, že pokud obec žádosti nevyhoví, začne odpad vozit na jinou skládku.

Starostka na zasedání informovala o průběhu jednání s primátorem Kladna Danem Jiránkem. Podrobnosti v článku: Z prvních peněz ze skládky splatíme dluhy

3

Schválení změny sídla Dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy

 35:40 Zastupitelstvo souhlasilo se změnou sídla DSO Údolí Vltavy z Kralup do Úholiček.
4

Podání informace o průběhu a výsledku kontroly Ministerstva vnitra

36:48 

Starostka informovala zastupitelstvo o průběhu nedávné kontroly Ministerstva vnitra. Kontrola proběhla úspěšně, byly shledány pouze drobné formální nedostatky.

Podkladová prezentace[7.32 MB]

5

Žádost o změnu navýšení cílové kapacity školní jídelny Nelahozeves

42:54  Zastupitelstvo navýšilo kapacitu školní jídelny z 200 na 250 strávníků, protože současná kapacita již nepostačuje zvyšujícímu se počtu žáků.
6

Projednání a schválení závěrečného účtu obce Nelahozeves

43:51 Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2013. Závěrečný účet uzavírá hospodaření obce v daném roce.
7 Žádost o prodej pozemku parc. č. 7/20 v k. ú. Nelahozeves o výměře 65 m2
Mapa
46:29 Nebylo schváleno – jde o pozemek propojujíící Dvořákovu stezku a Lososnici, někteří občané měli pochybnosti o správnosti prodeje.
8 (doplněný bod) Žádost o umístění charitativních sběrných kontejnerů na textil 50:50 

Zastupitelstvo souhlasilo s umístěním kontejneru na textil před hasičárnu. Kontejner bude provozovat firma Dimatex ve spolupráci s kralupským střediskem Arcidiecezní charity Praha. Svoz bude probíhat 1-2x týdně.

9 (doplněný bod) Rozpočtové opatření č. 3/2014 52:49  Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3, kterým byly provedeny dílčí změny v letošním rozpočtu.
10 (doplněný bod)  Informace k příjmům ze skládky a zhodnocení 58:42 

Starostka informovala o předpokládaných příjmech ze skládky a způsobu jejich využívání. Podrobnosti v článku: Z prvních peněz ze skládky splatíme dluhy

Podkladový snímek prezentovaný starostkou:

vypocet

11 Diskuze 61:34 Obecná diskuse se věnovala opravě nadjezdu, přestěhování podhořanské volební místnosti, opravám místních komunikací a režimu vyvěšování plakátů na obecní nástěnky.

Ke stažení

pdfPozvánka[282.12 KB]

pdfZápis[3.66 MB]

Zvukový záznam

{mp3}a13/68/zvukovy-zaznam{/mp3}

(Ze zánamu bylo odstraněno prázdné místo, kdy se připravovala prezentace k promítání.)

{jcomments on}