27. 2. 2024

Zasedání zastupitelstva 27. srpna 2012

pdf
Datum
27. srpna 2012
Místo
Hasičská zbrojnice Nelahozeves
Přítomni
7 zastupitelů (Josef Kukla, Petra Urbanová, Pavel Matoušek, Stanislav Kuchta, Květuše Dittrichová, Eliška Brázdová, Václav Turecký)
Nepřítomni
Jaroslav Otásek, Jaroslav Král

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam
1 Smluvní vztahy obce Nelahozeves s firmou Anglický Resort 0.02:36
2 Diskuse 0.53:25

Zpravodajský souhrn

Místostarosta Josef Kukla v úvodu shrnul kauzu týkající se smlouvy o změně využití pozemků, uzavřené mezi obcí Nelahozeves a společností Anglický Resort v červnu 2010.

 

O této kauze jsme podrobně informovali v následujících článcích:

Místostarosta vyjádřil názor, že smlouva je nesplnitelná a pro obec nevýhodná, zejména ve vztahu k vysokým smluvním pokutám. Místostarosta zároveň upozornil, že je pochybné, zda se dne 22. 4. 2010, kdy měla být smlouva schválena zastupitelstvem, vůbec konalo řádné zasedání zastupitelstva. Podle názoru místostarosty šlo maximálně o poradu členů zastupitelstva.

Z uvedených důvodů byl prostřednictvím advokátní kanceláře podán dne 9. května podnět policii, aby prověřila, zda okolnostmi uzavření smlouvy nebyl spáchán trestný čin. Dle sdělení místostarosty se podáním zabývá oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování v Mělníku.

Místostarosta dále uvedl, že dne 30. července obdržela obec Nelahozeves od společnosti Anglický Resort výzvu k uzavření kupní smlouvy na pozemky v katastrálním území Lešany u Nelahozevsi o výměře 15 487 m2 (jedná se o pozemky u lesa mezi výstavbou Lešany-Resort a ulicí Na Vršku). Anglický Resort obec k uzavření smlouvy vyzval s odkazem na smlouvu o smlouvě budoucí, kterou údajně s obcí uzavřel v roce 2008. V archivu obce však smlouva nebyla dle místostarosty nalezena. Na základě žádosti obce poskytl Anglický Resort pouze elektronickou kopii smlouvy (ke stažení zde[3.47 MB]).

Ve smlouvě o smlouvě budoucí je současně uveden závazek obce změnit územní plán tak, aby se jednalo o stavební pozemky, a to do 31. 12. 2010. V takovém případě by kupní cena za pozemky činila 230 Kč/m2. Pokud však ke změně na stavební pozemky nedojde, kupní cena činí 30 Kč/m2.

Podle sdělení místostarosty nebyla smlouva o smlouvě budoucí schválena zastupitelstvem obce, neboť dne 4. 12. 2008, kdy měla být smlouva zastupitelstvem schválena, se zasedání zastupitelstva údajně vůbec nekonalo.

Místostarosta dále uvedl, že dne 23. srpna 2012 se konalo jednání se zástupci společnosti Anglický Resort, kterého se za obec zúčastnili Josef Kukla a Stanislav Kuchta a za protistranu Libor Škoda a Jakub Šmejcký. Anglický Resort na základě tohoto jednání prodloužil obci lhůtu k uzavření kupní smlouvy o 30 dnů.

Občané v diskusi dosavadní postup obce kritizovali. Předmětem kritiky byla zejména skutečnost, že vedení obce se nesoustředilo na otázku, zda vůbec existuje originál smlouvy a zda elektronická verze, kterou zaslala obci advokátní kancelář Anglického Resortu, není falsifikát. Zastupitelka Květuše Dittrichová (která byla v době údajného uzavření smlouvy místostarostkou obce) na dotaz občana potvrdila, že o této smlouvě „nic neví“.

Jeden z občanů kritizoval tehdejšího starostu Jaroslava Otáska za to, že na zasedání zastupitelstva není přítomen.

Zastupitelstvo se následně usneslo, že se společností Anglický Resort bude dále jednat “za účelem ochrany zájmů obce Nelahozeves” a že současně rozšíří podnět policii i o tuto nově nalezenou smlouvu.

Obecná diskuse se věnovala mj. černé skládce na pozemku č. 111 v Lešanech (vpravo při spodním vjezdu do Lešan). Tu musí obec zlikvidovat nejpozději do června 2013. Starostka Petra Urbanová v diskusi konstatovala, že na skládku nelegálně navážely odpady i firmy Anglický Resort (při výstavbě rodinných domů) a POHL CZ (při výstavbě kanalizace). Obě společnosti údajně slíbily, že provedou rekultivaci skládky, ale dle sdělení starostky se z toho „vyvlíkly“.

Ke stažení

pdfPozvánka[152.85 KB]

pdfZápis[2.57 MB]

Zvukový záznam:

{mp3}stories/articles/623/zvukovy-zaznam{/mp3}

{jcomments on}