27. 2. 2024

Zasedání zastupitelstva 24. září 2012

pdf

 

Doplněn zpravodajský souhrn, zvukový záznam a zápis

Datum
24. září 2012
Místo
Hasičská zbrojnice Nelahozeves
Přítomni
Josef Kukla, Petra Urbanová, Pavel Matoušek, Stanislav Kuchta, Květuše Dittrichová, Eliška Brázdová, Václav Turecký, Jaroslav Král (8 zastupitelů)
Nepřítomni
Jaroslav Otásek

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam
1 Výzva Anglického Resortu s. r. o. k uzavření kupní smlouvy na část původního pozemku, původ – Pozemkový katastr (PK) parc. č. 200/1 o výměře 15487 m2 zapsaného na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Stč. kraj Katastrální pracoviště Mělník pro obec Nelahozeves, katastrální území Lešany u Nelahozevsi 0.03:02
2 Žádost o souhlas s instalací základnové stanice T-Mobile Czech Republic, a.s. na adrese U Dvora 91, Lešany 0.10:43
3 Kupní smlouva na nemovitost, pozemek p. č. 27/4 o výměře 212 m2 a pozemek p. č. 430, ostatní plocha, o výměře 1 m2 zapsaném na LV obce pro k. ú. Nelahozeves ve prospěch p. Jiřího Víchy 0.32:50
4 Diskuze 0.33:48

Zpravodajský souhrn

Zastupitelstvo se znovu zabývalo kauzou sporných smluv se společností Anglický Resort. Starostka Petra Urbanová stručně shrnula průběh minulého zasedání zastupitelstva, které se touto otázkou zabývalo.

Zastupitelstvo prohlásilo, že pozemky, jejichž prodej je předmětem sporné smlouvy o smlouvě budoucí, prodat nechce – proti prodeji byli všichni přítomní zastupitelé s výjimkou Květuše Dittrichové, která se zdržela hlasování. Pavel Matoušek v diskusi upozornil, že o tyto pozemky měli v minulosti zájem i jiní kupci a zastupitelstvo s jejich prodejem nesouhlasilo ani dříve.

Dále zastupitelstvo projednalo žádost o souhlas s instalací základnové stanice společnosti T-Mobile v Lešanech (o záměru jsme informovali zde). Řada přítomných občanů z řad majitelů sousedních nemovitostí v diskusi dávala najevo nesouhlas s instalací tohoto zařízení a vyslovovala obavy o své zdraví a zdraví svých dětí. V diskusi mj. zaznělo, že výška 14 metrů nad okolním terénem příliš nízká. Podle jednoho z diskutujících Petra Jiskry navíc velmi záleží na sklonu antén, tato informace však není součástí dostupné dokumentace. Petr Jiskra zároveň upozornil, že v severní části Lešan se připravuje další zástavba, takže pak by se základnová stanice T-Mobile ocitla přímo uprostřed obce. Další občan vyslovil obavu o znehodnocení své nemovitosti.

Po této diskusi zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo, že souhlas s umístěním stanice žadateli nevydá.

Ke stažení

Pozvánka[389.53 KB]

pdfZápis[1.36 MB]

Zvukový záznam:

{mp3}stories/articles/663/zvukovy-zaznam{/mp3}

{jcomments on}