28. 2. 2024

Zasedání zastupitelstva 16. prosince 2013

pdf

 

Doplněn zápis a zvukový záznam

Datum
16. prosince 2013
Místo
volnočasové centrum
Přítomni
Eliška Brázdová, Květuše Dittrichová, Jaroslav Král, Stanislav Kuchta, Josef Kukla, Pavel Matoušek, Radek Modes, Václav Turecký, Petra Urbanová (9 zastupitelů)
Nepřítomni

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam Další informace
1 Složení slibu zastupitele Bc. Radka Modese 02:16

Radek Modes nastoupil na uvolněné místo po Jaroslavu Otáskovi, který se odstěhoval z Nelahozevsi.

Podrobnosti: Radek Modes se ujal mandátu zastupitele

2 Schválení rozpočtu obce na rok 2014 03:04

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2014.

Podrobnosti: Rozpočet na rok 2014 hladce prošel

3 Úhrada pohledávky Ing. Petra Pohla ze Smlouvy o peněžní výpomoci č. 1/2009 (2 780 566 Kč) 45:17

Vedle nevyjasněných závazků vůči firmě POHL cz má obec Nelahozeves závazky i vůči majiteli firmy Petru Pohlovi jako fyzické osobě – v roce 2009 půjčil obci 8,3 milionu korun. Přestože splatnost úvěru byla 30. 9. 2009, obec zatím z dluhu splatila pouze zhruba dvě třetiny a dodnes podnikateli dluží téměř tři miliony korun.

O pohledávce vůči Petru Pohlovi jsme se zmiňovali v následujících článcích:

4 Projednání uzavření Smlouvy o úvěru na úhradu pohledávky Ing. Petra Pohla 47:05 Souvisí s předchozím bodem. Obec se zřejmě chystá pohledávku vůči Petru Pohlovi (která je čtyři roky po splatnosti) uhradit tak, že si na její pokrytí vezme jiný úvěr.
5 Projednání podmínek pronajímání Kulturního domu Nelahozeves 49:03

Zastupitelstvo schválilo nové podmínky pronájmu kulturního domu navržené Pavlem Matouškem.

Touto problematikou se zastupitelstvo zabývalo již na předchozím zasedání.

6 Změna složení kontrolního výboru 69:58

Bývalý zastupitel Jaroslav Otásek rezignoval na členství v kontrolním výboru. Na jeho místo byl na návrh předsedy výboru Pavla Matouška zvolen nový zastupitel Radek Modes.

7 Souhlas zastupitelstva s podáním žádosti na obnovu majetku poškozeného živelní pohromou v roce 2013 z programu Ministerstva pro místní rozvoj 71:14

Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na opravu hradební štoly. Podrobnosti v článku: Obec chce opravit hradební štolu, podala žádosti o dotace

8 Smlouva o zřízení věcného břemene č.  EP-12-6000502/1 ve prospěch ČEZ Distribuce napojení Anglického Resortu č. I. (pozemek p. č. 195/351 v k. ú. Lešany). Mapa 72:06
9 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6003734/71 ve prospěch ČEZ Distribuce napojení Anglického Resortu č. I (pozemek p. č. 195/351, 195/352 v k. ú. Lešany). Mapa 73:19
10 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IZ-12-6000043/1 ve prospěch ČEZ Distribuce napojení Anglického Resortu č. I (pozemek p. č. 200/7, 195/117 v k. ú. Lešany). Mapa 73:50
11 Žádost o směnu pozemkové parcely č. 256/2 v k. ú. Nelahozeves ve vlastnictví obce Nelahozeves s pozemkovou parcelou č. 256/30 v k. ú. Nelahozeves ve vlastnictví Anny Bíbové. Mapa 74:14
12 (doplněný bod) Projednání schválení podání žádosti o dotaci na projekt nákupu nových ochranných pomůcek pro JSDH 81:25
13 (doplněný bod) Strategický plán obce Nelahozeves – majetkové karty 82:20

Zastupitelstvo souhlasilo s rozšířením strategického plánu o čtyři položky:

  • Zateplení tělocvičny Dynama – 1 milion Kč
  • Zateplení MŠ Zagarolská – 3.800.000 Kč
  • Rekonstrukce hřbitovní zdi – 100.000 Kč
  • Oprava hradební štoly po povodni – 2.000.000 Kč

Důvodem rozšíření strategického plánu je dle starostky skutečnost, že obsah strategického plánu někdy hraje roli při posuzování žádostí o dotace.

14 (doplněný bod) Rozpočtové opatření č. 5 83:51 Realizuje úpravy rozpočtu vyvolané splacením půjčky Petru Pohlovi (viz bod 4)
15 (doplněný bpd) Stanovení výše odměny zastupitele a člena kontrolního výboru 84:21 Novému členu kontrolního výboru Radku Modesovi byla stanovena měsíční odměna 1240 Kč (stejná jako mají ostatní zastupitelé, kteří jsou členy nějakého výboru).
16 Diskuze 84:44 Diskuse se věnovala zejména problémům souvisejícím s náhle uzavřeným železničním nadjezdem.

Ke stažení

pdfPozvánka[416.42 KB]

pdfZápis[4 MB]

Zvukový záznam

{mp3}a11//85/zvukovy-zaznam{/mp3}

{jcomments on}