30. 5. 2024

Zasedání zastupitelstva 12. listopadu 2013

pdf

 

Aktualizováno 22. 11.: doplněn zápis a zvukový záznam

Datum
12. listopadu 2013
Místo
volnočasové centrum
Přítomni
Eliška Brázdová, Květuše Dittrichová, Jaroslav Král, Stanislav Kuchta, Josef Kukla, Pavel Matoušek, Jaroslav Otásek (pouze bod 1), Václav Turecký, Petra Urbanová (9 zastupitelů)
Nepřítomni
Jaroslav Otásek (od bodu 2 dále)

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam Další informace
1 Projednání zániku mandátu Jaroslava Otáska 03:20

Zastupitelstvo konstatovalo zánik mandátu zastupitele Jaroslava Otáska. Ten pak přednesl závěrečný projev. Podrobnosti v článku: Radek Modes se ujal mandátu zastupitele

Tématu jsme se věnovali také v článku: Jaroslav Otásek končí v zastupitelstvu, nahradí jej Radek Modes (16. 10. 2013)

2 Projednání stížnosti na ředitelku MŠ

10:06

(a dále v rámci obecné diskuse 93:26 až 126:51)

Podrobnosti v článku: Starostka odmítla vyhlásit konkurz na ředitelku školky

Tématu jsme se věnovali také v následujících článcích:

3 Projednání dotací na opravu hradební štoly 25:51

Dotace na hradební štolu byla zastupitelstvem projednávána již na minulém zasedání (viz Zasedání zastupitelstva 23. září 2013, č. 8), bod byl odložen.

Na tomto zasedání starostka informovala o možnosti získat dotaci na opravu hradební štoly a referovala o problému s neznámým vlastníkem objektu a možných řešeních.

Podrobnosti v článku: Obec chce opravit hradební štolu, podala žádosti o dotace

4 Projednání majetkoprávních vztahů k hradební štole Spojeno s předchozím bodem Dtto
5 Projednání dotace na opravu místních komunikací 32:40 Zpravodajský souhrn připravujeme
6 Projednání dotace na zkvalitnění nakládání s odpady 38:33 Zpravodajský souhrn připravujeme
7 Projednání podmínek pronajímání kulturního domu Nelahozeves 54:38 Zastupitelstvo schválilo podmínky využívání kulturního domu dle návrhu zastupitele Pavla Matouška. Spolky působící v obci budou mít kulturní dům k dispozici zdarma. Na podmínkách pronájmu kulturního domu dalším organizacím se zsatupitelstvo neshodlo, výše nájemného by měla být stanovena podle skutečných nákladů na provoz, které je nutné teprve vypočítat.
8 Stanovení hlavní oddací místnosti a oddávacích dnů pro rok 2014 63:01 Zpravodajský souhrn připravujeme
9 Projednání směnné smlouvy na pozemky ve vlastnictví Jitky Kosové a Obce Nelahozeves (pozemek parc. č. 256/27 a pozemek parc. č. 234/6 v k. ú. Nelahozeves)
Mapa
64:20
10 Projednání žádosti pronájmu pozemku č. 228/2 (žadatel Jonáš Michal)
Mapa
Vyjmuto z programu
11 Projednání žádosti o prodej pozemku parc. č. 186/86 v k. ú. Nelahozeves (žadatelka Lucie Vacíková)
Mapa
67:24
12 Informování o průběžném výsledku probíhajícího auditu na výstavbu kanalizací v obci firmou POHL CZ, a. s.

68:50

(a dále v rámci obecné diskuse 126:51 až 149:22)

Tématu jsme se dotkli v článku: Věřitel Nelahozevsi Petr Pohl byl obviněn za cinklé losovačky (4. 1. 2013)

Zpravodajský souhrn připravujeme

13 Informování o přehledu nákladů za právní služby za posledních 5 let  80:28

Přehled nákladů za právní služby požadoval vypracovat na minulém zasedání zastupitel Jaroslav Otásek.

Zpravodajský souhrn připravujeme

14 (doplněný bod) Podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje na zakoupení zahradních prvků na zahradu MŠ 89:34 Zastupitelstvo schválilo žádost ředitelky mateřské školy o podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje na zakoupení herních prvků na školní zahrady ve Školní a Zagarolské ulici. Dotace bude ve výši do 100 000 Kč, spoluúčast obce činí 5 %.
15 Diskuze 90:26 Vysvětlení Martina Jakoubka ohledně jeho vazby na Petra Formánka (podrobnosti připravujeme)
93:26 Pokračování diskuse o mateřské škole (bod 2 programu)
126:51 Pokračování diskuse o auditu výstavby kanalizací firmou POHL CZ (bod 12 programu)

Ke stažení

Pozvánka[415.93 KB]

pdfZápis[4 MB]

Zvukový záznam

{mp3}a11//56/zvukovy-zaznam{/mp3}

Zejména s ohledem na bod 2 (stížnost na ředitelku MŠ) upozorňujeme, že ze zvukového záznamu byla formou “vypípání” odstraněna jména a příjmení diskutujících nebo v diskusích zmiňovaných osob. To však neplatí pro osoby, které se již k danému tématu dříve vyjádřily veřejně pod svým jménem. Stejně tak byla v záznamu ponechána jména veřejně činných osob, mezi něž kromě členů zastupitelstva zahrnujeme i všechny současné či bývalé ředitelky mateřských škol v Nelahozevsi či okolí.

{jcomments on}