20. 7. 2024

Zasedání zastupitelstva 23. září 2013

pdf

 

Doplněn zápis, zpravodajský souhrn a zvukový záznam

Datum
23. září 2013
Místo
volnočasové centrum
Přítomni
Květuše Dittrichová, Jaroslav Král, Stanislav Kuchta, Josef Kukla, Pavel Matoušek, Jaroslav Otásek, Václav Turecký, Petra Urbanová (8 zastupitelů)
Nepřítomni
Eliška Brázdová

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam Další informace
1 Smlouva o zřízení věcného břemene (ČEZ Distribuce, a. s., pozemek p. č. 197/1 k. ú. Nelahozeves v délce max. 25 m) – napojení parcely p. č. 187/110
Mapa
02:32
2 Smlouva o zřízení věcného břemene pro obec (pozemek p. č. 535 k. ú. Lešany)
Mapa
03:54 Zastupitelstvo schválilo kompenzaci ve výši 110 tisíc Kč za věcné břemeno výstavby kanalizace, která byla vybudována v roce 2008 a která vede přes tento pozemek bez souhlasu majitelky. O dalším podobném případu jsme psali letos v lednu v článku Věřitel Nelahozevsi Petr Pohl byl obviněn za cinklé losovačky
3 Směnná smlouva (obecní pozemek 7/11 vzniklý z p. č. 4, p. č. 7/3, p. č. 7/11 k. ú. Nelahozeves za pozemky UNIPETROLU a. s., pozemek p. č. 9, p. č. 180/2, p. č. 181/2, p. č. 184/3 k. ú. Nelahozeves)
Mapa
05:25 Směna nemovitostí v souvislosti s projektovou přípravou chodníku Pod Hájem.
4 Žádost o bezúplatný převod nemovitosti do vlastnictví obce – p. č. 80/50 k. ú. Nelahozeves
Mapa
07:04 Pozemek ve vlastnictví státu o výměře 109 m2 (plocha před bývalou prodejnou potravin v Kralupské ulici) chtěla obec bezplatně od státu získat, dle slov starostky jej potřebuje pro studii proveditelnosti na školní jídelnu a pro rozšíření školní zahrady. Stát však nakonec pozemek pronajme majiteli bývalé prodejny.
5 Žádost o směnu pozemku (Jitka Kosová, pozemek p. č. 256/27 za obecní pozemek p. č. 234/6 k. ú. Nelahozeves)
Mapa
08:17
6 Žádost o změnu navýšení cílové kapacity ZŠ Nelahozeves 09:29 Zastupitelstvo schválilo navýšení kapacity ZŠ ze současných 90 na 150 žáků, neboť počet žáků, kteří se do školy hlásí, v posledních letech stoupá a příští rok bude současná kapacita pravděpodobně překročena.
7 Žádost o schválení opravy v rozdělení do fondů, využití zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy Nelahozeves 10:09 Pouze oprava drobné numerické chyby.
8 Projednání žádosti o podání dotace na opravu hradební štoly po povodních 10:57 Dle vyjádření starostky a vodohospodáře Martina Jakoubka je hradební štola (potrubí vedoucí podél zámku do Vltavy, svádí dešťovou vodu z Lešan a části Nelahozevsi) poškozena po červnových povodních a vyžaduje opravu. Není však jisté, komu štola patří – o vlastnictví se hlásí obec Nelahozeves a současně Martin Lobkowicz. Bez doložení vlastnictví nemůže obec získat dotaci na opravu (v současné době lze získat dotaci od MMR na řešení povodňových škod). Žádost o dotaci je nutné podat do 31. prosince. Bod byl odložen na říjnové zasedání, kde by měla starostka informovat o dalším postupu.
9 Rozpočtové opatření č. 3 18:54 Úprava rozpočtu reflektující volbu prezidenta republiky.
10 pdfRozpočtové opatření č. 4 19:33

Rozsáhlejší úprava rozpočtu spočívající zejména v následujících dílčích úpravách:

  • Navýšení příjmů – dotace a dary na povodňové škody (Středočeský kraj, obec Nová Ves, MERO)
  • Zohlednění již vyplacené dotace na rekonstrukci volnočasového centra
  • Navýšení položky na opravu kulturního domu na celkem 850 000 Kč. Dalších 30 000 Kč je vyhrazeno na slavnostní otevření
  • Vytvoření rezervy na opravu hradební štoly ve výši 160 000 Kč (viz bod 8 programu)
  • Investiční akce sanace pramenního vývěru v ulici Pod Strání byla přesunuta na příští rok z důvodu blížícího se zimního období (úspora letošního rozpočtu cca 440 000 Kč)
  • Na příští rok byla přesunuta i část výdajů na nový územní plán (původní rozpočet 300 000 Kč byl snížen o 106 000 Kč)
  • O téměř 400 000 Kč byl navýšen rozpočet na činnost samosprávy. Navýšení rozpočtu má pokrýt zvýšené výdaje na konzultační, poradenské a právní služby, software či školení a vzdělávání.
  • Byly navýšeny prostředky pro požární ochranu (nákup potřebného vybavení pro hasičskou zásahovou jednotku)
  • Do rozpočtu se promítly výdaje na Nelahozeveské máje 2013 ve výši cca 40 000 Kč
11 Posouzení smluv o nakládání s odpady 27:00 Zastupitelstvo neschválilo návrh starostky na vypsání veřejné soutěže na svoz a sběr odpadu. Podrobnosti v samostatném článku: Soutěž na svoz odpadů nebude, bývalý starosta hrozí trestním oznámením
12 Diskuze 42:40 V diskusi se občané dotazovali na poslední kauzu mateřské školy (viz červnový článek: Učitelka si stěžuje na nelidský přístup ředitelky mateřské školy). Starostka sdělila, že v průběhu prázdnin hovořila se stěžovatelkou, ředitelkou i všemi současnými i bývalými zaměstnankyněmi. Zároveň oslovila Českou školní inspekci, inspekční prohlídka již proběhla a v současné době se čeká na vydání inspekční zprávy, poté bude svoláno zasedání zastupitelstva, kde bude zpráva projednána. V diskusi si občané opět stěžovali na nedostatečnou komunikaci ředitelky s rodiči.
57:39 Diskuse o možném zřízení autobusové zastávky U Trafa
61:56 Zastupitel Jaroslav Otásek vznesl pochybnosti ohledně výběrového řízení na konzultanta v oboru vodního hospodářství, které se konalo v roce 2012 a v němž zvítězil Martin Jakoubek. Podrobnosti v samostatném článku: Jakoubkovi v soutěži “konkuroval” jeho kolega, tvrdí Jaroslav Otásek
64:25 Diskuse o způsobu propagace kulturních akcí v obci.
69:02 Diskuse o vodovodních přípojkách.
72:28 Pokračování diskuse o Martinu Jakoubkovi a činnosti advokátní kanceláře Bébr/Seidlová/Petrů.
74:19 Pokračování diskuse o odpadových smlouvách (viz bod 11)
75:12 Diskuse o rekonstrukci kulturního domu.
80:32 Diskuse o přípojkách

Ke stažení

pdfPozvánka[1024 KB]

pdfZápis[4 MB]

Program zasedání byl doprovázen prezentací promítanou na plátno. Obec ji však odmítla poskytnout s odůvodněním, že “její uživatelská hodnota byla ‘spotřebována’ na zasedání, a proto byla prezentace následně vymazána”.

Zvukový záznam

{mp3}a11//15/zvukovy-zaznam{/mp3}

Poznámka: Ze zvukového záznamu byla v čase 28:01 odstraněna zhruba osmnáctiminutová pasáž, kdy bylo zasedání přerušeno z důvodu zdravotní indispozice jedné účastnice zasedání.

{jcomments on}