28. 2. 2024

Otevřená Nelahozeves

on

Otevřená Nelahozeves je sdružení nezávislých kandidátů kandidující v komunálních volbách v roce 2014. Lídrem kandidátky je Josef Kebrle.

Volební číslo: 3

Složení kandidátky

oten-kebrle1-filled-mIng. Josef Kebrle, Trade Marketing Manager, Nelahozeves, 43 let

V Nelahozevsi žiji s manželkou Vlastou již 18 let a moji synové to ve Školní ulici 98 považují za svůj domov. Mojí motivací k tomu, abych se aktivně účastnil práce v zastupitelstvu, je možnost praktického řešení problémů v obci. Prioritou je pro mě ekonomika obce, životní prostředí a podpora a využití cestovního ruchu. Tomu odpovídá i moje kvalifikace. Původem organický chemik, nyní již přes 15 let práce v manažerských pozicích v obchodě a marketingu. Občané Nelahozevsi mě znají jako předsedu Občanského sdružení Nelahozeves, které se v obci zasadilo zejména o řešení situace kolem skládek a o zlepšení informovanosti v obci.

Email: josef.kebrle@centrum.cz

oten-brazdova2-filled-mEliška Brázdová, rozpočtářka, Lešany, 43 let

Jsem vdaná a mám tři děti, je mi 43 let a v Nelahozevsi-Lešanech žiji od roku 2001. Vystudovala jsem stavební průmyslovku a pracuji jako OSVČ ve stavebnictví jako rozpočtářka. Nejdůležitější jsou pro mě dobré sousedské vztahy, z kterých plyne spokojenost obyvatel a i bezpečí, kdy si nejsou sousedé lhostejní. Proto je pro mě prioritou podpora spolků a místních komunit, kde vidím velké rezervy, neboť si myslím, že by měly být všechny spolky a občanské aktivity podporovány, ať už jsou k vedení obce loajální nebo ne.

Telefon: 608 059 549, email: eliskabrazdova@seznam.cz

oten-riegertova3-filled-mIng. Olga Riegertová, manažerka pro životní prostředí, Hleďsebe 1. díl, 46 let

Vzhledem ke své odbornosti (manažer EMS – tj. řízení životního prostředí v ÚJV Řež, a. s.) se chci zaměřit hlavně na oblast životního prostředí, zvláště pak na nakládání s odpady. Mám rovněž praxi ve školství a zkušenosti se zájmovou činností dětí (přírodovědný kroužek, sport), proto bych se ráda zaměřila i na oblast školství a činnost spolků (sport, kultura). Stále nám chybí přirozené centrum pro pobyt dětí venku (dětské hřiště).

Email: olga.riegertova@seznam.cz

oten-schneider4-filled-mZdeněk Schnieder, řidič, Nelahozeves, 49 let

Jsem ženatý a mám 3 děti. Bydlím v Nelahozevsi od svých 17 let (rok 1982). Klíčová je pro mě komunikace s obyvateli Nelahozevsi. Dále je pro mě důležitá propojenost obce s přírodou. Proto mými prioritami jsou životní prostředí, doprava v obci, infrastruktura, pěší projeni obce. Pracuji v dopravě, často se pohybuji v zahraničí a mohu srovnávat se zahraničím. Vidím, že naše obec má velké rezervy v turistice, ve vzhledu obce jako takové a v bezpečnosti chodců. Mým koníčkem je myslivost. Jsem předsedou Mysliveckého sdružení Kralupy-Nelahozeves.

 

oten-novotny5-filled-mJosef Novotný, technik, Nelahozeves, 51 let

Důvod, proč chci kandidovat do veřejného života: je můj názor, že jsem již dosáhl určitých životních zkušeností a znalostí a prostřednictvím veřejné funkce bych se mohl v obci jako je Nelahozeves, bez nějakého politikaření o tyto zkušenosti dále podělit. Dalším hlavním důvodem je také to, že se považuji za nelahozevského patriota s hlubokými historickými rodinnými kořeny v této obci a na tom nechci určitě nic měnit ani do budoucna. Jako možný zastupitel bych se rád věnoval především otázkám územního rozvoje obce se správou majetku obce a také otázkám finančního plánování a plnění rozpočtových cílů obce – kdy se domnívám, že oba tyto okruhy spolu úzce souvisí.

Telefon: 777 196 389, email: Novotny.email@email.cz

oten-dvorakova6-filled-mLenka Dvořáková, skladník, Nelahozeves, 29 let

Kandiduji, protože nechci jen doma nečinně sedět a poslouchat, co ostatní rozhodli. Chtěla bych mít také to právo spolurozhodovat o důležitých věcech v rámci života v obci, aby se nám tu všem dobře žilo. Pokud se dostanu do zastupitelstva, budu preferovat dost informací pro obyvatele obce, popřípadě jim umožnit diskutovat o aktuálním tématu dřív, než to zastupitelstvo odsouhlasí.

Email: dvorka.l@seznam.cz

oten-machacek7-filled-mIng. David Macháček, IT Development Manager, Podhořany, 34 let

Jakožto obyvatel Podhořan jsem chtěl, aby tato část měla i po dlouhé době svého zástupce a zároveň kde doprava na skládku má největší dopad na obyvatele, jsem se rozhodl kandidovat pro zlepšování a kontrolu dopravy a ochranu životního prostředí v obci zejména spojené se skládkou a kontrolu finančních toků ze skládky nikoliv plošně ale dle dopadů a minimalizaci následků, nikdo jiný to za nás neudělá (.A.S.A. už vůbec ne)

oten-riegert8-filled-mDominik Riegert, student, Hleďsebe 1. díl, 21 let

Studoval jsem Průmyslovou stavební školu se zaměřením na dopravní stavby, proto bych se rád zaměřil na zlepšení dopravní situace v obci. Zároveň bych chtěl vnést pohled mladých na potřeby spoluobčanů.

Email: Riegert.Dominik@gmail.com

oten-brazda9-filled-mVendelín Brázda, student, Lešany, 18 let

Je mi 18 let a studuji Dvořákovo gymnázium v Kralupech. Bydlím v Lešanech na návsi. Na území naší obce brzy vyroste skládka, která s sebou přinese i poměrně velké množství financí do obecní kasy. Pokud bych se dostal do zastupitelstva, rád bych se zaměřil na správné využití finančních prostředků. Dále bych rád zlepšil informovanost a angažovanost občanů, protože to jsou právě oni, komu by měl politik sloužit.

Telefon: 776 584 308, email: Ven.brazda@gmail.com

Program

Programové priority:

 • OTEVŘENÁ OBEC – dobře informovaní občané
 • ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – kontrola skládky
 • EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ – koncepční rozvoj obce
 • VZDĚLÁVÁNÍ – škola v době prudkého nárůstu počtu dětí
 • PODPORA SPOLKŮ A MÍSTNÍCH KOMUNIT – podhoubí pro demokracii v obci
 • BEZPEČNÁ OBEC – dopravní situace

Otevřená obec

 • Nebudeme řešit věci pod pokličkou. Dále zkvalitníme informovanost občanů při zásadních i běžných rozhodnutích o obci (např. územní plán, tvorba rozpočtu, kontrola skládky apod.).
 • Zásadní věci budou podrobeny veřejné diskuzi dostatečně dlouhou dobu před hlasováním v zastupitelstvu a občanům k této diskuzi poskytneme kvalitní podklady.
 • Umožníme moderovanou diskuzi k ožehavým problémům obce.
 • Zpřístupníme maximum informací v přehledné podobě na webu.
 • Zajistíme nezávislost Nelahozeveského zpravodaje na osobě starosty.

Životní prostředí

 • Zajistíme veřejnou kontrolu Skládky Uhy. Věříme, že skládku by neměli kontrolovat její příznivci či lidé zainteresovaní na penězích z ní.
 • Nepřipustíme dobrovolné snižování poplatku za skládkování na skládce komunálního odpadu 500 Kč pro obec.
 • Budeme se dál věnovat řešení staré ekologické zátěže v obci.
 • Budeme podporovat projekty zlepšující třídění odpadu v obci.
 • Naší prioritou je čistá a uklizená obec.

Efektivní využití finančních prostředků

 • Připravíme koncepci rozvoje obce (ne jen seznam průšvihů).
 • Nabídneme a necháme v zastupitelstvu schválit dlouhodobý plán využití příjmů ze skládky.
 • Zpracujeme analýzu možností využití cestovního ruchu v obci.
 • Budeme pravidelně vyhodnocovat efektivitu všech prostředků vynaložených v rámci ročního rozpočtu obce.
 • Zlevníme nákupy obce. Budeme více využívat výběrových řízení a elektronických aukcí.
 • Navážeme na současnou snahu obce o vypořádání/splacení dluhů.
 • Budeme návrh rozpočtu komunikovat tak, aby běžný občan rozuměl na co se obecní rozpočet používá.
 • Peníze ze skládky chceme využít na dlouhodobé rozvojové programy a na minimalizaci dopadů skládky.

Vzdělávání

 • Budeme aktivním účastníkem v diskuzi o vzdělávacích programech školy a školky.
 • Jako zřizovatel budeme dbát o zachování přátelského a bezpečného prostředí ve školce a škole v době navyšujícího se počtu dětí.
 • Zajistíme finanční a manažerskou podporu pro vedení školky a školy tak, aby se tyto instituce mohly věnovat svému primárnímu účelu – vzdělávání. Budeme podporovat zachování “rodinného” prostředí na základní škole.
 • Kromě školy a školky podpoříme také vzdělávání dospělých ve společenském centru.

Podpora spolků a místních komunit

 • Spolky a zájmové organizace jsou pro nás garantem demokratického přístupu k řešení problémů a dosahování cílů v obci. Spolky jsou pro aktivní a sebevědomé občany obce podhoubím a příležitostí pro ovlivnění obecních věcí v období mezi volbami.
 • Zajistíme jednoduchá a stabilní pravidla pro financování spolků.

Bezpečná obec

 • Zasadíme se o vyřešení problémů spojených s dopravou v obci.
 • Prosadíme kontrolu rychlosti v nejrizikovějších místech v obci.

Kontakt

Stránky sdružení na Facebooku

Předvolební rozhovor

Peníze ze skládky nesmíme projíst, říká lídr kandidátky Otevřená Nelahozeves Josef Kebrle

Předvolební setkání s voliči

neděle 5. října 2014 od 16.00 do 17.30 hodin
Lešany Resort – hřiště
Pozvánka na akci na Facebooku