23. 2. 2024

Komunální volby 2014

DSCF1697

Komunální volby v roce 2014 se uskutečnily v pátek a sobotu 10. a 11. října 2014. Volby rozhodnly o složení devítičlenného zastupitelstva na volební období 2014–2018. Nové zastupitelstvo následně zvolilo starostu a místostarostu obce. Ve volbách kandidovalo celkem 45 kandidátů v pěti uskupeních.

Přehled kandidátek a jejich souhrnné výsledky

Vylosované číslo Název Lídr Předvolební rozhovor Počet hlasů Počet získaných mandátů
5 Dvořákova Nelahozeves Petra Urbanová Sdružení rozhovor neposkytlo. 1731 (27,91 %) 3
3 Otevřená Nelahozeves Josef Kebrle Peníze ze skládky nesmíme projíst, říká lídr kandidátky Otevřená Nelahozeves Josef Kebrle 1296 (20,89 %) 2
4 Komunistická strana Čech a Moravy Josef Kukla Mojí politickou příslušností je být občanem, říká lídr kandidátky KSČM Josef Kukla 1237 (19,94 %) 2
2 Sdružení občanů za jednotnou Nelahozeves Ivana Novotná Jsme jedna obec a ne tři části, zdůrazňuje lídryně kandidátky Sdružení občanů za jednotnou Nelahozeves Ivana Novotná 1031 (16,62 %) 1
1 Česká strana sociálně demokratická Radek Modes Věřím, že lidé nedají jen na milé úsměvy a sliby, říká lídr kandidátky ČSSD Radek Modes 907 (14,62 %) 1

graf

Zvolení členové zastupitelstva

Kandidátní listina Kandidát Hlasy Pořadí
zvolení
Č. Název Poř.
číslo
Jméno Věk abs. v %
1 ČSSD 3 Ing. Václav Turecký 33 147 16,20 1
2 Sdružení občanů za jednotnou Nelahozeves 4 Ladislav Velič 62 178 17,26 1
3 Otevřená Nelahozeves 3 Ing. Olga Riegertová 46 198 15,27 1
3 Otevřená Nelahozeves 1 Ing. Josef Kebrle 43 179 13,81 2
4 KSČM 1 Mgr. Josef Kukla 50 344 27,80 1
4 KSČM 9 Květuše Dittrichová 74 194 15,68 2
5 Dvořákova Nelahozeves 1 Mgr. Petra Urbanová 31 283 16,34 1
5 Dvořákova Nelahozeves 3 Jiří Kratochvíl 62 268 15,48 2
5 Dvořákova Nelahozeves 6 František Šimek 54 214 12,36 3

Souhrnný článek o výsledcích voleb: Volby vyhrála Dvořákova Nelahozeves

Anketa pro kandidáty

Ptáme se kandidátů (1): Proč jste se rozhodl(a) kandidovat do zastupitelstva?
Ptáme se kandidátů (2): Co se vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nelahozeves pyšná?
Ptáme se kandidátů (3): Co se vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?
Ptáme se kandidátů (4): Co podle vás lidem v obci nejvíce vadí?
Ptáme se kandidátů (5): Jaký je podle vás nejtíživější problém Nelahozevsi a jak ho chcete řešit?
Ptáme se kandidátů (6): Na co byste se jako člen(ka) zastupitelstva chtěl(a) zaměřit?
Ptáme se kandidátů (7): Jaké vaše zkušenosti by mohly obci prospět?
Ptáme se kandidátů (8): Budete mít čas se jako zastupitel(ka) obci věnovat? Kolik jste připraven(a) věnovat této funkci času?

Pravidla hlasování

Volby do zastupitelstev obcí se řídí zákonem č. 491/2001 Sb.

Právo volit má každá způsobilá plnoletá osoba s trvalým pobytem v Nelahozevsi. Stejné podmínky platí pro kandidáty.

Do zastupitelstva se volí poměrným systémem. Každé uskupení musí jako celek získat alespoň 5 % hlasů.

Hlasovací lístek v komunálních volbách v roce 2014 vypadá takto:

listek-1listek-2

pdfHlasovací lístek v PDF

Každý volič má devět hlasů, které může rozdělit třemi způsoby.

Nejjednodušší je označit křížkem celou stranu, samozřejmě pouze jednu. Pak dáváte po jednom hlasu každému kandidátovi této strany. Pořadí kandidátů nemůžete nijak ovlivnit, zákon neumožňuje volit jednu konkrétní stranu a v rámci ní “kroužkovat” konkrétní kandidáty. Pokud zakřížkujete stranu jako celek a navíc nějaké kandidáty v rámci této strany, ke křížkům pro jednotlivé kandidáty se nepřihlíží.

Druhou možností je, že označíte křížkem devět různých kandidátů z různých stran. Riziko této volby spočívá v tom, že pokud vámi preferovaný kandidát nezíská dostatek hlasů potřebných ke zvolení, jeho hlasy ve výsledku mohou pomoci ke zvolení kandidátům nad ním. Za určitých okolností tedy může nastat situace, kdy zaškrtnete kandidáta na devátém místě, ale pomůžete tím ke zvolení třeba kandidátovi na třetím místě, kterého jste vůbec volit nechtěli. Hlasovat pro jednotlivého kandidáta má tedy smysl jen v případě, že jde o člověka, který má šanci získat hodně hlasů i od jiných lidí. Případy, kdy kandidát díky hlasům voličů přeskočí z nevolitelného místa dopředu, nejsou ojedinělé. Například v roce 2010 tímto způsobem přeskočil Jaroslav Král ze sedmého místa na druhé.

Třetí variantou je, že obě výše popsané možnosti zkombinujete. To znamená, že označíte celou stranu a zároveň některé kandidáty z jiných stran jako jednotlivce. Potom strana získá méně hlasů o tolik, kolik jednotlivců z jiných stran jste zaškrtli. Pokud tedy například zaškrtnete stranu a k tomu dva jednotlivce z jiných stran, strana získá sedm hlasů. Znovu zdůrazňujeme, že současné zaškrtnutí strany a jednotlivců z té samé strany nemá smysl.

Kde a kdy volit

Volby se uskutečnily v pátek 10. a v sobotu 11. října. V pátek byly volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.

Přehled volebních okrsků a místností

Jak kandidovat

Kandidátky bylo možné podávat pouze do 5. srpna.

Kandidátku může sestavit politická strana, politické hnutí, nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Každý kandidát může být jen na jedné kandidátce. Kandidátky je třeba odevzdat nejpozději 66 dnů před dnem voleb, tj. do 5. srpna 2014 do 16.00 hodin na Městském úřadě Kralupy nad Vltavou. Kandidátka může obsahovat nejvýše devět kandidátů, ale může jich obsahovat méně.

Nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů musí ke kandidátce předložit petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu. Potřebný počet podpisů záleží na počtu obyvatel obce k 1. 1. 2014, což bylo 1862. Petice tedy musí obsahovat nejméně:

  • 131 podpisů pro sdružení nezávislých kandidátů (7 % obyvatel)
  • 75 podpisů pro nezávislé kandidáty (4 % obyvatel)

Je vhodné mít určitou rezervu pro případ, že některé podpisy nebudou při kontrole uznány. Hlasy kandidátů se nepočítají.

Politické strany a politická hnutí petici nepotřebují.

Předvolební kampaň

Portál Nela.cz poskytl všem kandidátkám a kandidátům prostor pro předvolební kampaň. Kandidátky i jednotliví kandidáti mohou na portálu sami publikovat libovolné množství předvolebních materiálů, za předpokladu dodržení principu férového užití nabídnutého prostoru.

Portál Nela.cz také přinesl rozhovory s lídry jednotlivých kandidátek a anketu, v níž všem kandidátům položil otázky týkající se života v obci. Rozhovory i odpovědi na jednotlivé anketní otázky najdete nahoře na této stránce.


Informace o komunálních volbách v roce 2010