27. 2. 2024

Dvořákova Nelahozeves

logo

Dvořákova Nelahozeves je sdružení nezávislých kandidátů kandidující v komunálních volbách v roce 2014. Lídryní kandidátky je Petra Urbanová.

Volební číslo: 5

Složení kandidátky

   Č. Jméno Věk Povolání Bydliště Motto kandidáta
dvon-urbanova 1 Mgr. Petra Urbanová 31 právnička Nelahozeves za vedení obce otevřeným a profesionálním způsobem, za podporu a rozvoj partnerských vztahů
dvon-matousek 2 Pavel Matoušek 40 produkční reklamní společnosti Lešany za rekonstrukci školních objektů
dvon-kratochvil 3 Jiří Kratochvíl 62 podnikatel Hleďsebe 1. díl za kvalitní a smysluplnou výstavbu v obci
  4 Radek Šebesta 34 hotelový provozní Nelahozeves za vybudování moderních a bezpečných dětských hřišť
dvon-hurychova 5 Alena Hurychová 61 důchodkyně Nelahozeves za obecnou kulturní vzdělanost formou pořádání zábavných, zájmových a vzdělávacích akcí a podporu co nejširšího spektra kulturních a sociálních služeb
dvon-simek 6 František Šimek 54 technický pracovník Lešany za funkční odvodnění Lešan a za výsadbu okrasných rostlin na obecních pozemcích
dvon-kuchta 7 Stanislav Kuchta 60 technický pracovník Nelahozeves za rekonstrukci chodníků a místních komunikací
  8 Michaela Prýmková 24 zdravotnický asistent Nelahozeves za zajištění bezplatné výuky jazyků včetně návazných partnerských programů se zahraničními partnerskými městy
dvon-mala 9 Irena Malá 67 důchodkyně Nelahozeves za podporu spolkového života v obci

Program

Naším společným cílem je příjemný život v naší obci.

Pěkné chodníky, spravené silnice, čistá a upravená obec, která je spravována pečlivě, rozumně a poctivě s dlouhodobým přesahem.

Nelahozeves může být místem, kde se lidé rádi setkávají při různých kulturních, sportovních
o společenských příležitostech.

Volební program jsme sestavovali z priorit, které považujeme za možné uskutečnit:

 • nadále vést obec otevřeným a profesionálním způsobem, respektujeme názory všech
 • zprovoznění kanalizace v ulicích Vltavská, Zahradní a Příčná spolu s rekonstrukcí komunikace
 • dokončení a úspěšné zprovoznění kanalizací v Zagarolské ulici a ulicích přiléhajících
 • zajištění postupu komplexního odkanalizování obce včetně projektové dokumentace a navazujících povolení
 • naplnění všech opatření vedoucích ke stabilizaci vodohospodářské situace v Lešanech
 • rekonstrukce místních komunikací a chodníků
 • komplexní řešení areálu základní a mateřské školy včetně školní jídelny (rekonstrukce školní jídelny, včetně zateplení budov a možného využití dalších prostor, řešení venkovního prostoru)
 • podpora a rozvoj kultury, sportu o dalších zájmových aktivit
 • zajištění bezplatné výuky jazyků včetně návazných partnerských programů se zahraničními partnerskými městy
 • výsadba květin a keřů na obecních pozemcích

Ve volebním období 2010–2014 za námi stojí tato práce:

 • Úspěšné řešení sporů obce s Anglickým Resortem s. r. o., s panem Jampílkem – záměr štěrkopískovny, se společností POHL CZ, a. s.
 • Finanční stabilizace obce: Závazky obce byly k 31. 12.2010 15.078.267,- Kč, závazky obce k 30. 9. 2014 jsou 6.827.991,30 Kč. Do závazků obce nebyly zahrnuty závazky obce z výstavby kanalizací. Vedení obce se podařilo díky auditu dosáhnout snížení původní požadované částky požadované společností POHL CZ, a. s. z 13.429.631,80 Kč na 8.909.545,80 Kč. Vzhledem k dalším sporným otázkám se řešením výše závazků zabývá Rozhodčí soud při Hospodářské komole a výsledná výše závazku může být soudem ještě snížena.
 • Řešení výstavby kanalizací v obcí
 • Přestavba darované budovy na mateřskou školu, knihovnu a volnočasové centrum za využití dotací ze Středočeského kraje a ze Státního zemědělského intervenčního fondu.
 • Rozvoj kulturní a vzdělávací činnosti v obci, otevření centra volnočasových aktivit a rekonstrukce kulturního domu
 • Rekonstrukce pramenního vývěru v ulici Pod Strání
 • Zajištění vodohospodářské studie Lešan
 • SMS lnfokanál (slouží pro informování občanů v krizových situacích)
 • Zvládnutí povodní v roce 2013. Zajištění povodňového dispečinku pro občany 24 hodin denně. Stála informovanost obyvatel přes Facebook a SMS lnfokanál. Organizace humanitární pomoci, příjem darů obyvatel a následná distribuce potřebným.
 • Rozpočet pro všechny (projekt zaměřený na spravedlivé rozdělení financí spolkům v obci)
 • Klikací rozpočet (detailní rozpočet obce s viditelným procentem čerpání přístupný široké veřejnosti na webových stránkách obce)
 • Mapový portál geosense nelahozeves (internetový geoinformační systém, který slouží pro zobrazení mapových podkladů, jako jsou územní plány a regulační plány, inženýrské sítě, jednotlivé pasporty či body zájmu)

pdfProgram a profily kandidátů (ve formě publikované sdružením)