23. 6. 2024

Česká strana sociálně demokratická (volby 2014)

logo zmena cssd2014-rgb

Česká strana sociálně demokratická je strana kandidující v komunálních volbách v roce 2014. Lídrem kandidátky je Radek Modes.

Volební číslo: 1

Složení kandidátky

   Č. Jméno Věk Povolání Bydliště Člen strany
cssd-modes  1 Bc. Radek Modes 46 obchodní manažer Nelahozeves ČSSD
cssd-hruska  2 Radek Hruška 29 technik provozu Hleďsebe 1. díl ČSSD
cssd-turecky  3 Ing. Václav Turecký 33 systémový inženýr Lešany  
cssd-dvorak  4 Ing. Michal Dvořák 40 projektový manažer Nelahozeves ČSSD
cssd-pituchova  5 Anna Pituchová 31 zdravotní sestra Nelahozeves ČSSD
cssd-kotrc  6 Miloslav Kotrč 39 technik výroby Nelahozeves ČSSD
cssd-brozova  7 Lenka Brožová 31 provozní laborantka Nelahozeves  
cssd-hudec  8 Leoš Hudec 40 provozní technik Nelahozeves  
cssd-hankova  9 Denisa Fontána Hánková 35 bankovní úřednice Lešany  

foto-kandidati

Program

Obec a obecní úřad

  • Otevřená a ochotná komunikace samosprávy s občany, poskytování informací a poradenství v nesnázích
  • Důsledný přístup k povinnostem zastupitelů a zaměstnanců obce, zkvalitňování služeb a bydlení, řešení územního plánu 
  • Již žádné zbytečné platby „odborníkům“, konec plateb milionů za konzultační služby a právní poradenství, podpora projektů, které přinesou maximální užitek občanům, raději splatíme dluhy
  • Podpora místních podnikatelů a živnostníků, dobrá komunikace na všech úrovních, dobrá informovanost všech zúčastněných

Mateřská a základní škola

  • Upřednostnění místních dětí k umisťování do ZŠ a MŠ
  • Modernizace výuky a služeb, nová školní jídelna

Kanalizace

Dokončení výstavby dle norem EU v rámci modernizace obce

Důsledné jednání s developery

Zajištění co největších výhod a zkvalitnění života v obci

Čistota a služby v obci

Udržovat obec v čistotě, oprava silnic, chodníků, nová technika pro úklid

Kultura a sport

Pořádat akce a sdružovat občany, žádné zvýhodňování činných organizací v kulturním dění obce, podpora talentovaných občanů, radost v obci

Dotace a finance

Chceme maximálně využít dotační tituly pro obce s podporou vlády, státu, Středočeského kraje a také dotace v rámci EU, které umíme získat

Skládka Nelahozeves

Zajistit důsledný dohled nad skládkou, průběžné kontroly všech zákonných norem, vyvineme maximální snahu o co nejvyšší snížení poplatků za odpady pro občany obce. Budeme důsledně jednat o zákonných poplatcích, které nám kvůli zatížení životního prostředí náleží, a budeme hájit naše obecní zájmy do důsledků.

Spolky a kluby

Chceme podporovat všechny schopné lidi v naší obci, kteří ve spolcích pro naši obec pracují, chceme pravidelná setkání a podpůrné financování spolků

Senioři v obci

Podporujeme řadu programů, které jsou v zájmu seniorů, organizace výletů a kulturních a dalších činností včetně posezení a sbližování s občany

Děti a mládež

Podpora dětských akcí obcí, nechceme, aby naše děti seděly jen u počítačů a mobilů, aktivní zapojení rodičů s dětmi v rámci obecních akcí

Bezpečnost v obci

Podporujeme dodržování rychlosti v obci včetně namátkových kontrol, zachováme nelahozeveskou hasičskou jednotku, která pomáhá občanům v nouzi, zajistíme revizi dopravního značení a jsme pro pořádání preventivně bezpečnostních akcí pro občany, při akcích zabezpečit bezpečný průjezd obcí.

pdfVolební program ke stažení[78.91 KB] (v podobě, v níž jej dodala ČSSD)

Články a rozhovory

Předvolební setkání s voliči

ČSSD Nelahozeves zve na předvolební povídání s občany s dobrým občerstvením, které se uskuteční v sobotu 4. října 2014, postupně na třech místech obce:

  • 10.00 – 12.00 hodin: Lešany u volební místnosti (obecní domeček)
  • 13.00 – 15.00 hodin: Nelahozeves u volební místnosti (u hasičárny pod zámkem)
  • 16.00 – 18.00 hodin: Zagarolská u volební místnosti (u multifunkčního centra, budova č. 313)