23. 6. 2024

Zasedání zastupitelstva 30. září 2019

Hlavní téma zasedání:

Čas a místo: 18.00 h, volnočasové centrum
Pozvánka
Přítomni 8 zastupitelů (omluven Radek Modes)
  Zápis
Zvukový záznam {mp3}a21/43/zvukovy-zaznam{/mp3}

 Program

Bod Zvukový záznam Další informace
01. Schválení smlouvy o nájmu mezi SŽDC a Obcí Nelahozeves – prostory v objektu žst. Nelahozeves zámek, v obci Nelahozeves, č. p. 2  

Smlouva

zipPřílohy

zipPrůběh soutěže

02. Schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi SŽDC a Obcí Nelahozeves – prostory v objektu žst. Nelahozeves, Podhořany  

pdfSmlouva

pdfPříloha

pdfPrůběh soutěže

03. Smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Dynamo Nelahozeves   pdfSmlouva
04. Zřizovací listina Místní knihovny v Nelahozevsi a její přílohy   pdfZřizovací listina
05. ZŠ a MŠ Via Libertatis – Žádost o vydání souhlasného stanoviska s navýšením kapacity mateřské školy   pdfŽádost o navýšení kapacity
06. ZŠ a MŠ Via Libertatis – Žádost o vydání souhlasného stanoviska s navýšením kapacity základní školy   pdfŽádost o navýšení kapacity
07. Rozpočtové opatření č. 4-2019   pdfRozpočtové opatření
08. Obec Nová Ves – prodej pozemku p. č. 972    
10. Schválení – Statut Nelahozeveského zpravodaje    
11. Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Martinem Koulou    
12. Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Davidem Lazarovem, p. Markétou Lazarovou, p. Šárkou Lazarovovou a p. Kateřinou Marešovou    
13. Pomoc po požáru – poskytnutí částky 25 tis. Kč    
14. CR Project s. r. o. – Smlouva o dílo – akce “Revitalizace centra obce Nelahozeves“    
15. Podání žádosti obce Středočeskému kraji o bezúplatný převod části pozemku p. č. 330-3 v k. ú. Nelahozeves    
16. Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Nelahozeves na II. pololetí 2019    
17. Diskuse