2. 3. 2024

Zasedání zastupitelstva 29. června 2020

 
 
Zvukový záznam: {mp3}a22/11/zvukovy-zaznam{/mp3}
 

Program

1. Schválení Závěrečného účtu obce Nelahozeves za rok 2019

2. Rozpočtové opatření č. 3/2020

3. Žádost o převedení finančních prostředků z neuskutečněného zájezdu do Anglie do fondu odměn ZŠ Nelahozeves

4. Darovací smlouva o zřízení služebnosti užívacího práva mezi obcí Nelahozeves a Římskokatolickou farností Kralupy nad Vltavou

5. Návrh na schválení Dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 588/2020 z 2. 3. 2020

6. Návrh na schválení poskytnutí daru obci Šumvald na Olomoucku na odstranění následků bleskové povodně 2020 (doplněný bod)

7. Projednání dopadů stavby rekonstrukce nelahozeveských tunelů na obec Nelahozeves (doplněný bod)

8. Diskuse (doplněný bod)