28. 2. 2024

Zasedání zastupitelstva 27. ledna 2020

pdf
Zvukový záznam: {mp3}a21/63/zvukovy-zaznam{/mp3}

Program

1. Rozpočtové opatření č. 1/2020
2. Přidělení dotace spolkům a schválení smlouvy o poskytnutí dotace
3. Schválení dohod o provedení práce se zastupiteli
4. Darovací smlouva s TJ PTZ Viktorie Nelahozeves na pozemek p. č. 187/114 (sportoviště)
5. OZV č. 5/2020, kterou se zrušuje oddíl VI. OZV č. 1/2011 o místních poplatcích
6. Schválení termínů svateb na zámku v roce 2020
7. Pachtovné – voda, SŽDC
8. Budova v ul. Školní č. p. 19
9. Propoj dešťové kanalizace
10. Kanalizace v ul. Zagarolská a v ul. Pod Strání
11. Návrh na schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z MMR – projekt vybudování hřiště u PTZ
12. Návrh na schválení podání žádosti o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje – realizace projektu Ovocná alej Nelahozeves
13. Projednání doplnění změny č. 1 platného územního plánu Nelahozevsi
14. Diskuse