5. 3. 2024

Zasedání zastupitelstva 26. srpna 2019

Hlavní téma zasedání:

Čas a místo: 18.00 h, volnočasové centrum
Pozvánka
Přítomni Všech 9 zastupitelů
  Zápis
Zvukový záznam {mp3}a21/42/zvukovy-zaznam{/mp3}

 Program

Bod Zvukový záznam Další informace
1. Nájemní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a paní Renátou Doležalovou    
2. Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a panem Tomášem Krejzou    
3. Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a panem Josefem Novotným a paní Evou Novotnou    
4. Kupní smlouva mezi paní Lobkowicz Margaret Brooks a Obcí Nelahozeves – pozemek p. č. 80/7 v k. ú. Nelahozeves    
5. Kupní smlouva mezi paní Lobkowicz Margaret Brooks a Obcí Nelahozeves – pozemek p. č. 152/2 v k. ú. Nelahozeves    
6. Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a paní Janou Pokornou    
7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti – Ředitelství silnic a dálnic ČR    
8. Schválení Statutu Nelahozeveského zpravodaje    
9. Záměr dlouhodobého pronájmu obecní budovy č. p. 69, ulice Pod Strání    
10. Navýšení úvazku úředníka obecního úřadu Nelahozeves    
11. Schválení smlouvy o nájmu mezi SŽDC a Obcí Nelahozeves    
12. Schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi SŽDC a Obcí Nelahozeves – prostory v objektu žst. Nelahozeves, Podhořany    
13. Schválení žádosti TJ Dynamo Nelahozeves na individuální dotaci na akci „Dětské fotbalové soustředění“    
14. Diskuse