4. 3. 2024

Zasedání zastupitelstva 25. května 2020

pdf
 

pdfZápis

 
Zvukový záznam: {mp3}a22/03/zvukovy-zaznam{/mp3}
 

Program

1. Zplnomocnění starosty/místostarosty k využití disponibilních finančních zdrojů obce
2. Návrh na schválení pravomoci starosty/místostarosty obce ke schválení a provádění rozpočtových opatření obce
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby, Nelahozeves – rekonstrukce NN, kNN-Nádražní
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby, Nelahozeves, obnova vNN za kNN
5. Návrh na schválení smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 67/1, k. ú. Nelahozeves se Správou železnic, státní organizací
Diskuse
6. Diskuse