22. 6. 2024

Zasedání zastupitelstva 21. září 2020

 
 
Zvukový záznam: {mp3}a22/25/zvukovy-zaznam{/mp3}
 

Program

1. Smlouva o sponzorském příspěvku Charitě Kralupy nad Vltavou na výstavbu sociálních bytů v Uhách

2. Návrh na přijetí daru od Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou, v podobě kostela svatého Ondřeje s dřevěnou zvonicí

3. Návrh na koupi pozemku p. č. 266/3 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi

4. Návrh na koupi pozemků p. č. 240, 241, 244 a st. 6 k. ú. Nelahozeves

5. Odkup pozemku, dle znaleckého posudku č. 16/6/2020

6. CETIN a. s. – plánované umístění základnové stanice v katastru obce Nelahozeves

7. Investice do ČS

8. Rozpočtové opatření č. 4/2020

9. Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem od společnosti FCC

10. Odkoupení pozemku p. č. 252 v k. ú. Podhořany do vlastnictví obce Nelahozeves

11. Návrh na schválení přijetí dotace k rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

12. Výstavba kanalizace – dodatek č. 2

13. Zveřejnění všech smluv nad 50.000 Kč

Obecná diskuse