26. 5. 2024

Zasedání zastupitelstva 20. července 2020

Pozvánka

Zápis

Zvukový záznam: {mp3}a22/24/zvukovy-zaznam{/mp3}

Program

 1. Nájemní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Peštou Jaroslavem
 2. Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Tomášem Ludickým a p. Kateřinou Ludickou
 3. Návrh smlouvy o dílo „Propoj dešťové kanalizace mezi ulicemi V Loučkách a Kralupská II.“
 4. Návrh smlouvy o dílo „Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Nelahozeves, Školní 10“
 5. Projednání návrhu úpravy podmínek pro přiznání dotace na obědy a stanovení nové výše dotace
 6. Změna hlavní obřadní místnosti
 7. Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotací z rozpočtu obce Nelahozeves mezi Obcí Nelahozeves a Sociálními službami města Kralupy nad Vltavou, příspěvkovou organizací
 8. Odkup pozemků od Českých drah, a. s.
 9. Problematika obecních půjček (Poskytování návratné finanční výpomoci občanům obce)
 10. Záměr zadat veřejnou zakázku malého rozsahu společnosti VHS Projekt, s. r. o.
 11. Diskuze

Souhrn

Na zasedání zastupitelstvo schválilo smlouvu s dodavatelem propojky dešťové kanalizace mezi ulicemi V Loučkách a Kralupská, a dále smlouvu s dodavatelem rekonstrukce a přístavby budovy mateřské školy ve Školní ulici. Podrobnosti naleznete v článcích Začíná výstavba propojky dešťové kanalizace ve Školní ulici a Rekonstrukce obecní školky se drží plánu.

Zastupitelstvo těsnou většinou pěti hlasů souhlasilo také s odkupem pásů pozemků podél silnice před nádražní budovou (severní Nelahozeves). Okolí silnice v majetku Českých drah je dlouhodobě neudržované a obec se chce o pozemky starat vlastními silami. Za pozemky o celkové rozloze 4 167 m2 zaplatí obec 435 tisíc korun.

Souhlas zastupitelstva získal též program překlenovacích úvěrů, které mají občanům obce umožnit překlenout období mezi podáním žádosti o ekologickou dotaci a jejím získáním. Podrobnosti naleznete v článku Obec nabízí občanům překlenovací půjčky před získáním ekologické dotace.

Obecná diskuse byla opět věnována projektu rekonstrukce nelahozeveských tunelů. Zasedání se stejně jako v červnu zúčastnila řada obyvatel Dvořákovy stezky, kteří přišli vyjádřit svůj nesouhlas s plánovanou přeložkou železniční trati. Nové informace o kauze naleznete v článku Přeložku Dvořákovy stezky místní odmítají, podle starosty je na zásadní námitky pozdě.