27. 2. 2024

Zasedání zastupitelstva 2. března 2020

pdf
 

pdfZápis

 
Zvukový záznam: {mp3}a22/04/zvukovy-zaznam{/mp3}
 

Program

1. Návrh na schválení vnitřní směrnice obce Nelahozeves č. 1/2020, jíž se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
2. Návrh na schválení Příslibu spolufinancování projektu obnovy č. 4 v rámci areálu Rodného domu Antonína Dvořáka a následně smlouvy o poskytnutí dotace
3. Návrh na schválení podání žádosti Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou o bezúplatný převod pozemků 163/5, 163/2, 163/1, 310/2 do vlastnictví obce Nelahozeves
4. Návrh na schválení investičního záměru rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ, na adrese Školní 10, Nelahozeves a k podání žádosti o poskytnutí dotace z programu MF ČR
5. Zápis z finančního výboru
6. VHS – autorský dozor
7. VDI PROJEKT s. r. o. – chodník Zagarolská
8. CR Project s. r. o. – dodatek revitalizace centra obce Nelahozeves
9. Přemyslovské Střední Čechy – finanční příspěvek na rok 2020
10. Diskuse