5. 3. 2024

Zasedání zastupitelstva 16. prosince 2019

 
Zvukový záznam: {mp3}a21/62/zvukovy-zaznam{/mp3}

Program

1. Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Stanislavem Vojtěchovským
2. Schválení Návrhu rozpočtu Obce Nelahozeves na rok 2020
3. Schválení Střednědobého výhledu Obce Nelahozeves na roky 2020 až 2022
4. Obecně závazná vyhláška Obce Nelahozeves č. 4/2020 o místním poplatku ze vstupného
5. Schválení bodu č. 03 změny č. 1 platného Územního plánu Nelahozeves
6. Schválení bodu č. 05 změny č. 1 platného Územního plánu Nelahozeves
7. Realizace projektu „Dotované stravování seniorů, invalidních důchodců a osob zdravotně a tělesně postižených v roce 2020“
8. Rozpočtové opatření č. 7
9. Schválení Návrhu rozpočtu ZŠ Nelahozeves na rok 2020
10. Schválení Střednědobého výhledu ZŠ Nelahozeves na roky 2021 a 2022
11. Schválení Návrhu rozpočtu MŠ Nelahozeves na rok 2020
12. Schválení Střednědobého výhledu MŠ Nelahozeves na roky 2021 – 2023
13. Schválení vzoru smlouvy o pronájmu hrobového místa
14. Schválení cenové nabídky protipovodňového mobilního hrazení FLOM
15. Diskuze