5. 3. 2024

Zasedání zastupitelstva 14. prosince 2020

Pozvánka

Program

 1. Schválení Návrhu rozpočtu obce za rok 2021
 2. Schválení Střednědobého výhledu obce na roky 2022-2024
 3. Schválení Návrhu rozpočtu MŠ Nelahozeves na rok 2021
 4. Schválení Návrhu rozpočtu ZŠ Nelahozeves na rok 2021
 5. Schválení Střednědobého výhledu ZŠ Nelahozeves na roky 2022-2024
 6. Schválení Střednědobého výhledu MŠ Nelahozeves na roky 2022-2024
 7. Rozpočtové opatření č.6
 8. Návrh na schválení Darovací smlouvy Lešanskému sadu (maringotka)
 9. Návrh na schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.07.2020 – „Propoj dešťové kanalizace mezi ulicemi V Loučkách a Kralupská II“
 10. Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a Mgr. Silvií Královou
 11. Smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemky p.č.187/77 a 186/97 v k.ú. Nelahozeves
 12. Návrh na přijetí záměru studie-návrh stavby „Víceúčelový objekt Lešany, stavební úpravy a adaptace stávajícího objektu U Kapličky č.p. 20, Lešany u Nelahozevsi“
 13. Záměr investiční příležitost odkupu hotelu Alfonska
 14. Kupní smlouva mezi spol. Harapo s.r.o. a Obcí Nelahozeves
 15. Diskuze a závěr