4. 3. 2024

Zasedání zastupitelstva 23. října 2017

pdf

Hlavní témata zasedání:

Čas 18.00 h
Místo Volnočasové centrum
Pozvánka Pozvánka
Zápis  
Zvukový záznam {mp3}a20/07/zvukovy-zaznam{/mp3}

Účast

yes Květuše Dittrichová yes Pavel Matoušek yes František Šimek
yes Josef Kebrle yes Olga Riegertová yes Václav Turecký
yes Josef Kukla yes Radek Šebesta yes Ladislav Velič

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam Další informace
1 Informace o přípravách rozpočtu na rok 2018    
2 Rozpočtové opatření č. 6/2017    
3 Schválení nového odměňování zastupitelů    
4 Stanovení oddávacích dnů na rok 2018    
5 Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy se Středočeským krajem (víceúčelové hřiště)    
6 Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6020597/VB/01    
7 Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – vodovodní přípojka    
8 Diskuze  

Diskuze se věnovala následujícím tématům:

  • likvidace skládky v Lešanech (tzv. skládka 111)
  • územní plán
  • veřejné osvětlení
  • rekonstrukce kulturního domu
  • čipování popelnic
  • neudržovaný pozemek podél železniční trati u hřiště Dynama
  • zeleň v Anglickém Resortu a okolí