5. 3. 2024

Zasedání zastupitelstva 19. října 2011

pdf
Datum
19. října 2011
Místo
Hasičská zbrojnice Nelahozeves
Přítomni
8 zastupitelů (Petra Urbanová, Josef Kukla, Jaroslav Otásek, Eliška Brázdová, Pavel Matoušek, Jaroslav Král, Stanislav Kuchta, Václav Turecký)
Nepřítomni
Květuše Dittrichová

Program

  1. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6011610/03 „Nelahozeves kNN, p.č. 187/42 Pod Strání, pan Ulma“ ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
  2. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6005566 k pozemku p.č. 305/1 a 89/1 k.ú. Nelahozeves ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
  3. Kupní smlouva ve prospěch kupující paní Zlatuše Brožové, na pozemek č.p. 186/73 k.ú. Nelahozeves
  4. Kupní smlouva ve prospěch kupujícího Michala Hybeše, na pozemek č. St. 325, k.ú. Lešany u Nelahozevsi
  5. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6005605/001 k pozemku p.č. 83/23, k.ú. Nelahozeves ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
  6. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6005812 k pozemku p.č. 177/6, 489/1, 494, 520, k.ú. Lešany u Nelahozevsi, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
  7. Projednání žádosti o odkup pozemku části pozemku p.č. 489/1 k.ú. Lešany u Nelahozevsi

Ke stažení

Pozvánka397.01 KB

pdfZápis1.34 MB

Zvukový záznam (dočasně není k dispozici)