27. 2. 2024

Zasedání zastupitelstva 5. března 2014

pdf

Hlavní témata zasedání: žaloba firmy POHL cz

Místo
volnočasové centrum
Přítomni
Eliška Brázdová, Květuše Dittrichová, Jaroslav Král, Stanislav Kuchta, Josef Kukla, Pavel Matoušek, Radek Modes, Václav Turecký, Petra Urbanová (9 zastupitelů)
Nepřítomni

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam Další informace
1 Schválení darovací smlouvy – dárce A.S.A., spol. s r. o. – příloha č. 1[672.08 KB] 2:26 Dar obci ve výši půl milionu korun .A.S.A. obci slíbila již loni v červnu, podrobnosti v článku: .A.S.A. daruje obci půl milionu, zaplatí i polovinu sanace prameniště v Hleďsebi
2 Projednání žádosti o schválení financování pedagogické pracovnice mateřské školy 3:33
3 Projednání žádosti o navýšení rozpočtu základní školy 4:16
4 Projednání nabídky obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou 6:11 Energie pod kontrolou je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je pomáhat obcím při řešení otázek energetiky, jako např. nákup energií, rekonstrukce veřejného osvětlení apod.
5 Projednání budoucí spolupráce s obecně prospěšnou společností Přemyslovské Střední Čechy 11:33

Cílem obecně prospěšné společnosti Přemyslovské střední Čechy (zkráceně Přemyslovci) je podpora rozvoje regionu – rozvoj infrastruktury, služeb, kultury, sportu a kulturního a historického vědomí obyvatel regionu. Mezi hlavní příjmy společnosti patří příspěvky na činnost od obcí. Obec Nelahozeves přispívá na činnost Přemyslovců částkou 5 Kč na obyvatele a rok, celkový roční příspěvek se tedy pohybuje v řádu tisíců korun ročně. Nelahozeves však zatím není registrovaným partnerem společnosti.

Další informace o Přemyslovcích také v článku Přemyslovci oceňují nelahozeveské PřeDivO

6 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Telefónica Czech Republic a Obcí Nelahozeves (2x připojení RD st. p. 102 a st. p. 79 – přeložka z nadzemního vedení)
Mapa
19:35
7 Žádost o prodej pozemku ve vlastnictví obce Nelahozeves (staveb. parcela č. 365/2 v k. ú. Nelahozeves o výměře 266 m²)
Mapa
21:41
8 Směnná smlouva pozemků (pozemek parc. č. 256/30 v k. ú. Nelahozeves o výměře 102 m² vlastnictví Anny Bíbové a pozemek parc. č. 256/2 v k. ú. Nelahozeves o výměře 116 m² ve vlastnictví Obce Nelahozeves
Mapa
23:03
9 Směnná smlouva pozemků (části pozemku č.63/1 v k.ú. Nelahozeves ve vlastnictví p. Kratochvíla části pozemku č. 330/6 v k. ú. Nelahozeves
Mapa
23:53
10 Schválení rozpočtového opatření č. 6/2013, č. 1/2014 26:55
11 Vnitřní směrnice obce o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 30:46
12 Informace k žalobě podané společností Pohl CZ 33:22 Podrobnosti v článku: Pohl podal žalobu, chce po Nelahozevsi devět milionů
13 Projednání postupu schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací 40:56
14 Žádost organizace Oživení o poskytnutí informace 45:52 Podrobnosti v článku: Obec chce po Oživení 18 tisíc za informace, sdružení se brání
15 Diskuze  53:04 Diskuse se věnovala zejména opravě nadjezdu.

Ke stažení

pdfPozvánka[434.05 KB]

pdfZápis[3.52 MB]

Zvukový záznam

{mp3}a12/50/zvukovy-zaznam{/mp3}

{jcomments on}