2. 3. 2024

Zasedání zastupitelstva 28. května 2013

pdf

 

Doplněn zvukový záznam

Datum
28. května 2013
Místo
Marina Vltava
Přítomni
Petra Urbanová, Josef Kukla, Pavel Matoušek, Stanislav Kuchta, Eliška Brázdová, Jaroslav Král, Květuše Dittrichová, Václav Turecký (8 zastupitelů)
Nepřítomni
Jaroslav Otásek

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam
1 Zpráva o současném stavu a přípravách na napojení kanalizací Vltavská, Zahradní a Příčná na čističku odpadních vod  0.03:12
2 Zpráva o současném stavu příprav projektu chodníku Pod hájem  0.06:38
3 Zpráva o současném stavu příprav odstranění skládky č. p. 111 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi  0.07:44
4 Projektová příprava a provedení nápravy havarijního stavu výtoku pramenního vývěru v části obce Hleďsebe rybníček 0.09:08
5 Projektová příprava zateplení budovy mateřské školy v ulici Zagarolská 0.11:27
6 Navýšení rozpočtu mateřské školy – zakoupení nového dětského herního prvku 0.12:25
7 Navýšení rozpočtu základní školy – malování 0.12:50
8 Pasportizace a generel dopravního značení v obci 0.13:18
9 Provedení technickoekonomické studie dopravního zatížení části obce Podhořany 0.20:24
10 Zpráva o rekonstrukci části budovy čp. 313 v ulici Zagaroiská (vícepráce a vybavení) 0.28:20
11 Projektová příprava a realizace nové elektroinstalace v kulturním domě 0.29:43
12 Studie proveditelnosti objektů základní školy, školní jídelny a mateřské školy (rekonstrukce jídelny, zateplení objektů, tepelný audit) 0.31:42
13 Rozpočtové opatření promítající změny plánovaných investičních akcí v roce 2013 0.33:05
14 Zpráva o příslibu finančního daru společnosti .A.S.A., spol. s r. o. obci Nelahozeves 0.48:45
15 Projednání možného využití prostor bývalé prodejny potravin v budově Obecního úřadu v ulici Školní čp. 3 1.16:15
16 Zpráva o těžbě dřeva hospodářského lesa v části obce Hleďsebe, kterýje v majetku pana Lobkowicze 1.20:42
17 Zpráva o finančním daru ve výši 5.000,- Kč na opravu Dvořákovy stezky obecně prospěšné společnosti „Obnova Dvořákovy stezky” 1.22:23
18 Partnerské programy obce Nelahozeves – výměnné pobyty, sportovní utkání a tábory pro děti. Partnerské a přátelské vztahy s městy Six four le Plages (Francie), Zagarolo (Itálie), Haniska (Slovensko) a Emmendingen (Německo) 1.23:24
19 Závěrečný účet obce 1.35:49
20 Obecně závazná vyhláška obce – pohyb psů na veřejném prostranství  1.38:15
21 (doplněný) Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ, přípojka 2.00:54
22 (doplněný) Bezúplatný převod pozemku p. č. 40, k. ú. Lešany u Nelahozevsi 2.01:27
23 (doplněný) Kupní smlouva na pozemky p. č. 301/4 a 301/5, k. ú. Nelahozeves 2.02:05
24 (doplněný) Směnná smlouva s obcí p. č. 56/28, k. ú. Nelahozeves 2.03:07
25 (doplněný) Žádosti mysliveckého sdružení 2.04:07
26 (doplněný) Rozpočet Dobrovolného svazku Údolí Vltavy 2.15:43
27 (doplněný) Žádost o zapůjčení prostor pro poskytování služeb masáží, zdravotních technik a cvičení 2.16:31
28 Diskuze 2.19:24

Poznámka: V rámci bodu č. 13 proběhla i diskuse k některým předchozím bodům.

Zpravodajský souhrn

Bude doplněn po skončení zasedání.

Ke stažení

Pozvánka[419.43 KB]

pdfZápis[5.15 MB]

Zvukový záznam

{mp3}stories/articles/990/zvukovy-zaznam{/mp3}

{jcomments on}