13. 7. 2024

Zasedání zastupitelstva 24. června 2013

cihelny
Místo
hasičárna
Přítomni
Eliška Brázdová, Květuše Dittrichová, Jaroslav Král, Stanislav Kuchta, Josef Kukla, Pavel Matoušek, Václav Turecký, Petra Urbanová (8 zastupitelů)
Nepřítomni
Jaroslav Otásek

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam Další informace
1 Výpověď smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady č. 082/TKO/2005 + dodatek č. 7 ke smlouvě a výpověď smlouvy o provádění kontejnerového separovaného sběru odpadu č. 235/S/2005 + dodatek č. 12 ke smlouvě 0.01:47 Samostatný článek: Obec porušuje zákon o veřejných zakázkách, tvrdí protikorupční sdružení
2 Pojmenování ulic v Anglíckém resortu „V Cihelnách” 0.34:21

Vzhledem k pokračující výstavbě v Lešanech v lokalitě V Cihelnách (“dolní” Resort) zastupitelstvo formálně pojmenovalo nové ulice: Jarní, Letní, Zimní. Fakticky jsou tato jména přidělena již delší dobu:

3 Smlouva o zřízení věcného břemene (RWE Distribuční služby, s. r. o.) 0.35:49
4 Projednání možného využití prostor bývalé prodejny potravin v budově Obecního úřadu v ulici Školní čp. 3 0.36:33 Samostatný článek: Místo obchodu ve Školní ulici bude archiv, v Zagarolské masáže
5 Schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 177/24 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi 0.38:43
6 Schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 177/23 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi 0.39:46
7 (doplněný bod) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 177/6, 489/1, 489/2, vše k. ú. Lešany u Nelahozevsi 0.40:24
8 Diskuze 0.42:21

Větší část diskuse byla věnována stížnosti učitelky Veroniky Schafferové na ředitelku MŠ Nelahozeves Ilonu Sedlářovou.

Samostatný článek: Učitelka si stěžuje na nelidský přístup ředitelky mateřské školy

Ke stažení

pdfPozvánka[138.42 KB]

pdfZápis[1.96 MB]

Zvukový záznam

{mp3}a10//26/zvukovy-zaznam{/mp3}

{jcomments on}