23. 6. 2024

Zasedání zastupitelstva 23. dubna 2014

pdf

Hlavní témata zasedání: Konkurz na ředitelku MŠ Nelahozeves, odpady z Kladna

Místo
volnočasové centrum
Přítomni
Eliška Brázdová, Květuše Dittrichová, Jaroslav Král, Stanislav Kuchta, Josef Kukla, Pavel Matoušek, Radek Modes, Václav Turecký, Petra Urbanová (9 zastupitelů)
Nepřítomni

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam Další informace
1 Konkurz na ředitele/ředitelku Mateřské školy v Nelahozevsi 02:05

Zastupitelstvo projednalo otázku konkurzu na místo ředitele Mateřské školy Nelahozeves. V průběhu diskuse starostka Nelahozevsi Petra Urbanová oznámila, že ředitelka MŠ Nelahozeves Ilona Sedlářová odstoupila z funkce.

Podrobnosti v článku: Ředitelka školky Ilona Sedlářová rezignovala

2 Projednání žádosti města Kladna o snížení zákonného poplatku z uloženého odpadu v obci Nelahozeves 46:57

Město Kladno požádalo obec Nelahozeves o vrácení části poplatku, který musí odvádět za skládkování odpadů na Skládce Uhy a který získá obec Nelahozeves jako kompenzaci negativních vlivů skládky na území obce. Město současně pohrozilo, že pokud obec žádosti nevyhoví, začne odpad vozit na jinou skládku.

Podrobnosti v článku: Kladno chce po Nelahozevsi zpět část poplatku ze skládkování

3 Určení zástupce obce Nelahozeves na Místní akční skupině Přemyslovské Střední Čechy, o. p. s. 78:13 Zástupcem obce Nelahozeves v Místní akční skupině Přemyslovské střední Čechy byla určena starostka Petra Urbanová, jako náhradník pak Radek Modes.
4 Stanovení ceny obvyklé při prodeji pozemků v Nelahozevsi 79:24 Cena za prodej pozemků ve vlastnictví obce Nelahozeves zůstává v dosavadní výši 100 Kč/m2, pokud zastupitelstvo neurčí jinak. Tato cena byla aplikována i doposud, ale spíš na základě zvykového pravidla. Pravidlo bylo nyní formálně stvrzeno usnesením zastupitelstva.
5 Schválení účetní závěrky Obce Nelahozeves 81:28
6 Schválení účetní závěrky Základní školy Nelahozeves 83:12
7 Schválení účetní závěrky Mateřské školy Nelahozeves 84:47
8 Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o. na pozemek parc. č. 177/6 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi (přeložka plynovodní přípojky k č. p. 99, Lešany)
Mapa
86:11
9 Kupní smlouva na pozemek p. č. 365/2 o výměře 266 m2, orná půda, v k. ú. Nelahozeves mezi obcí
Nelahozeves a manželi Liborem a Evou Palicovými.
Mapa
87:07
10 Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. na pozemek p. č. 153/1, ostatní plocha, v k. ú. Nelahozeves (výměna venkovního vedení v ulici Na Vinici)
Mapa
87:58
11 (doplněný bod) Žádost o dotaci z operačního programu životního prostředí na zateplení budovy č. 313 88:38 Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na zateplení budovy č. 313.

Celkové plánované náklady na zateplení činí 4 640 623 Kč (zateplení fasády, střechy, výměna oken a dveří v přízemí budovy).

Dotace může pokrýt 90 procent nákladů, v rozpočtu obce pro tento rok jsou na zateplení vyhrazeny 2 miliony korun. Pokud by obec dotaci získala, zaplatila by pouze cca půl milionu korun.

12 Diskuze 90:56 Diskuse se věnovala uzavřenému nadjezdu a souvisejícím dopravním problémům a dále kulturním akcím o plánovaném víkendu (hrnčířské slavnosti, koncert francouzských škol).

Ke stažení

Pozvánka[277.28 KB]

pdfZápis[2.97 MB]

Zvukový záznam

{mp3}a12/96/zvukovy-zaznam{/mp3}

{jcomments on}