23. 2. 2024

Zasedání zastupitelstva 21. února 2013

pdf

 

Doplněn zápis a zvukový záznam

Datum
21. února 2013
Místo
Hasičská zbrojnice
Přítomni
Josef Kukla, Petra Urbanová, Pavel Matoušek, Stanislav Kuchta, Eliška Brázdová, Jaroslav Král (6 zastupitelů)
Nepřítomni
Jaroslav Otásek, Květuše Dittrichová, Václav Turecký

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam
1 Upsání nových akcií společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a. s. (vklad vodovodního řadu v ulici Školní, Nádražní a rozvodů vodovodní sítě v lokalitě Lešany do základního kapitálu společnosti Vodárny Kladno – Mělník) 0.01:32 
2 Rozdělení dotací zájmovým organizacím v obci 0.11:47-0.21:58
0.22:44-0.28:14
3 Kupní smlouva na pozemek parc. č. 489/14 v katastrálním území Lešany u Nelahozevsi o výměře 31 m2, který je oddělen z pozemkové parcely č. 489/1 0.21:58
4 Záměr výměny pozemků parc. č. 234/5 a 256/28 v katastrálním území Nelahozeves 0.28:14 
5 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 75/3, 76/4, 299/3 a 311/1 v k. ú. Nelahozeves ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 0.29:42
6 Bezúplatný převod pozemku p.č. 299/1 v k. ú. Nelahozeves, který je v majetku Středočeského kraje 0.30:43
7 Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 489/1 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 0.31:53
8 Smlouva o zřízení věcného břemene Lešany – kNN 8 RD parc. č. 106/14-21 Koritenská ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 0.32:54
9 (doplněný bod) Rozpočtové opatření č. 1/2013 0.33:18
10 (doplněný bod) Schválení hospodářského výsledku MŠ 0.34:11
11 Diskuze 0.36:05

Zpravodajský souhrn

Připravujeme

Ke stažení

Pozvánka[398.92 KB]

pdfZápis[2.47 MB]

Zvukový záznam

{mp3}stories/articles/871/zvukovy-zaznam{/mp3}

{jcomments on}