23. 2. 2024

Zasedání zastupitelstva 17. ledna 2013

pdf
Datum
17. ledna 2013
Místo
Hasičská zbrojnice
Přítomni
Josef Kukla, Petra Urbanová, Pavel Matoušek, Stanislav Kuchta, Květuše Dittrichová, Eliška Brázdová, Václav Turecký, Jaroslav Král (8 zastupitelů)
Nepřítomni
Jaroslav Otásek

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam
1 Stanovení výše odměn pro členy komisí zasedajících v referendu 0.02:12
2 Souhlas s dofinancováním 4. pedagogické pracovnice z provozního účtu mateřské školy  0.03:12
3 Rozpočtové opatření č. 6/2012 0.04:13
4 (doplněný bod) Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 234/5 k. ú. Nelahozeves 0.05:15
5 Diskuze 0.06:29

Zpravodajský souhrn

Zastupitelstvo schválilo odměny pro členy okrskových a místních komisí v místním referendu, které se bude konat v pátek 15. února:

  • předseda komise: 800 Kč
  • zapisovatel: 700 Kč
  • člen komise: 600 Kč

Odměny byly stanoveny ve výši poloviny obvyklých odměn komisí pro volby, neboť referendum se uskuteční pouze v jednom dni. Po krátké diskusi starostka Petra Urbanová sdělila, že místnosti pro hlasování v referendu by měly být otevřeny od 12 do 22 hodin.

Zastupitelstvo odsouhlasilo dofinancování poloviny úvazku čtvrté pedagogické pracovnice mateřské školy na rok 2013 z provozního rozpočtu školy ve výši 162 000 Kč, neboť prostředky uvolňované krajským úřadem na mzdy pedagogických pracovnic pokrývají pouze 3,5 úvazku.

Zastupitelstvo dále schválilo rozpočtové opatření č. 6[130.53 KB], kterým se příjmy a výdaje rozpočtu na rok 2012 upravují podle reálné skutečnosti k 31. 12. 2012.

Ke stažení

pdfPozvánka[109.08 KB]

pdfZápis[366.63 KB]

Zvukový záznam:

{mp3}stories/articles/826/zvukovy-zaznam{/mp3}

Ze zvukového záznamu byly vyjmuty dvě pasáže:

  • Byly odstraněny přibližně 2 minuty v části, v níž se určovali ověřovatelé zápisu zasedání a kdy se čekalo na příchod jednoho ze členů zastupitelstva. V této době se nevedla žádná diskuse týkající se programu zasedání.
  • Bylo odstraněno přibližně 14 minut v části zasedání, v níž se projednávala žádost o odkup pozemku (bod 4 programu). V této části si členové zastupitelstva pouze vyjasňovali, o jaký pozemek se přesně jedná, a v diskusi padla i řada jmen osob vlastnících nemovitosti v okolí, které s projednávaným bodem nemají nic společného. Vypípávání jednotlivých jmen by bylo velmi pracné, proto byla ze záznamu odebrána celá tato část.

{jcomments on}