20. 7. 2024

Zasedání zastupitelstva 13. prosince 2012

pdf
Datum
13. prosince 2012
Místo
Hasičská zbrojnice
Přítomni
Josef Kukla, Petra Urbanová, Pavel Matoušek, Stanislav Kuchta, Květuše Dittrichová, Eliška Brázdová, Václav Turecký, Jaroslav Král, Jaroslav Otásek (9 zastupitelů)
Nepřítomni

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam
1 Rozpočet obce na rok 2013 0.02:58 
2 Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 0.08:18 
3 Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 311/1 k. ú. Nelahozeves ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 0.13:02 
4 (doplněný bod) Kupní smlouva na pozemkovou parcelu č. parc. 116/20 a pozemkovou parcelu č. parc. 117/2 v katastrálním území Lešany u Nelahozevsi 0.14:06
5 (doplněný bod) Revokace usnesení ze dne 27. 11. 2012 o volbě člena kontrolního výboru 0.17:37
6 (doplněný bod) Místní referendum 0.19:51
7 Diskuze 0.33:46 

Zpravodajský souhrn

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013 a novou vyhlášku o poplatcích za odpady. Podrobnosti zde.

Zastupitelstvo odsouhlasilo odkoupení pozemku od L. J. o výměře 55 m2 v Lešanech, na němž byla v minulosti údajně bez jeho souhlasu vybudována splašková kanalizace. Jak uvedl místostarosta Josef Kukla, odhadce stanovil obvyklou cenu pozemku na 295 Kč/m2, jednáním s L. J. byla tato cena navýšena na 400 Kč/m2. Celková cena za odkup pozemku tedy činí 22 000 Kč.

Zastupitelstvo revokovalo usnesení z minulého zasedání, na němž byl členem kontrolního výboru zvolen Petr Zeman. Revokace proběhla na podnět zastupitele Jaroslava Krále, který si Petra Zemana (ul. V Loučkách) spletl s Pavlem Zemanem (ul. Pod Strání) a zvedl tak ruku pro jeho jmenování v domnění, že jde o někoho jiného. Vzhledem k tomu, že na minulém zasedání byl Petr Zeman zvolen jen nejtěsnější většinou 5:4, v opakovaném hlasování již bez podpory Jaroslava Krále neprošel a následně byl do kontrolního výboru na návrh Pavla Matouška zvolen Ivo Kubica.

Zastupitelstvo vyhlásilo místní referendum o rozšíření Skládky Uhy. Podrobnosti zde.

Diskuse se věnovala opět zejména Skládce Uhy a dále výběrovému řízení na matrikářku a nedávné rekonstrukci části obecního úřadu.

Ke stažení

Pozvánka[216.97 KB]

pdfZápis[1.91 MB]

Zvukový záznam:

{mp3}stories/articles/784/zvukovy-zaznam{/mp3}