23. 2. 2024

Zasedání zastupitelstva 26. listopadu 2010

pdf
Datum
26. listopadu 2010
Místo
Hasičská zbrojnice Nelahozeves
Přítomni
Všech 9 zastupitelů (Petra Urbanová, Josef Kukla, Jaroslav Otásek, Eliška Brázdová, Pavel Matoušek, Jaroslav Král, Stanislav Kuchta, Květuše Dittrichová, Václav Turecký)

Program

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu 
 3. Obsazení výborů zřízených zastupitelstvem obce dne 11. 11. 2010
 4. Zřízení výborů zastupitelstva obce
 5. Určení odměn členů zastupitelstva obce, členů jednotlivých výborů a komisí, předsedů výborů a komisí
 6. Schválení kupních smluv na odprodeje pozemků obce
 7. Schválení rozpočtového opatření
 8. Schválení obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
 9. Schválení žádosti o dotaci VISK 3 (knihovna)
 10. Pověření starostky k vytvoření dílčí inventarizační komise
 11. Jednací řád – schválení nového jednacího řádu zastupitelstva obce
 12. Schválení návrhu na vytvoření posudku p. Jinocha

Ke stažení

Pozvánka124.4 KB

pdfZápis1.39 MB

Zvukový záznam

{mp3}stories/articles/45/recording{/mp3}