26. 5. 2024

Zasedání zastupitelstva 28. dubna 2011

arrow
Datum
28. dubna 2011
Místo
Kulturní dům
Přítomni
Všech 9 zastupitelů (Petra Urbanová, Josef Kukla, Jaroslav Otásek, Eliška Brázdová, Pavel Matoušek, Jaroslav Král, Stanislav Kuchta, Květuše Dittrichová, Václav Turecký)

Program

 1. Schválení rozpočtového opatření č. 1
 2. Personální audit úředníků obecního úřadu
 3. Audit závazků obce
 4. Projednání zprávy kontrolního výboru
 5. Projednání návrhu jednacího řádu zastupitelstva obce
 6. Schválení dotace občanům Nelahozevsi pro správní poplatek za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost
 7. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 311/2 (k. ú. Nelahozeves) a p. č. 186/53 (k. ú. Nelahozeves) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 8. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 175/27 (k. ú. Lešany u Nelahozevsi) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 9. Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 186/3, 186/56, 186/69, 311/2 (vše v k. ú. Nelahozeves) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 10. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 320/1 (k. ú. Nelahozeves), p. č. 221/1 (k. ú. Podhořany), p. č. 219/3 (k. ú. Podhořany), p. č. 85/2 (k. ú. Podhořany), p. č. 186/23 (k. ú. Nelahozeves), p. č. 311/2 (k. ú. Nelahozeves) ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o.
 11. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 301 v k. ú. Nelahozeves, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 12. Projednání kupní smlouvy na pozemek p. č. 177/22 v k. ú. Lešany
 13. Projednání nájemní smlouvy sklepních prostor budovy č. p. 20, objekt k bydlení, v k. ú. Lešany u Nelahozevsi
 14. Vzdání se funkce členství ve výboru životního prostředí (Ing. Zemanová, Jiří Kratochvíl)
 15. Projednání záměru těžby nevýhradního ložiska písku v části obce Lešany ( související články zde)
 16. Územní plán a jeho změny
 17. Rozšíření skládky Uhy a řešení dopravy v Podhořanech (arrow související články zde)
 18. Spodní voda v Lešanech
 19. Kanalizace v Lešanech (arrow související články zde)

Ke stažení

pdfPozvánka405.66 KB

pdfZápis2.19 MB

Zvukový záznam

{mp3}stories/articles/113/recording{/mp3}