13. 7. 2024

Zasedání zastupitelstva 2. června 2011

pdf
Datum
2. června 2011
Místo
Hasičská zbrojnice Nelahozeves
Přítomni
Všech 9 zastupitelů (Petra Urbanová, Josef Kukla, Jaroslav Otásek, Eliška Brázdová, Pavel Matoušek, Jaroslav Král, Stanislav Kuchta, Květuše Dittrichová, Václav Turecký)

Program

  1. Schválení závěrečného účtu obce.
  2. Schválení vyhlášky o místních poplatcích.
  3. Darovací smlouva na pozemek č. parc. 80/40 v k. ú. Nelahozeves.
  4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6004276/012 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
  5. Směnná smlouva na pozemek St. 37 v k.ú. Nelahozeves a pozemek parc.č. 296/11 v k. ú. Nelahozeves.
  6. Kupní smlouva na pozemek parc. č. 186/53 pro k. ú. Nelahozeves.
  7. Kupní smlouva na pozemek parc. č. 489/1 pro k. ú. Lešany u Nelahozevsi.
  8. Projednání žádostí o odkoupení obecních pozemků.
  9. Volba předsedy a člena kontrolního výboru.

  Ke stažení

  Pozvánka398.72 KB

  pdfZápis1.78 MB

  Zvukový záznam

  {mp3}stories/articles/126/recording{/mp3}