5. 3. 2024

Zasedání zastupitelstva 25. července 2011

pdf
Datum
25. července 2011
Místo
Hasičská zbrojnice Nelahozeves
Přítomni
7 zastupitelů (Petra Urbanová, Josef Kukla, Eliška Brázdová, Pavel Matoušek, Jaroslav Král, Stanislav Kuchta, Květuše Dittrichová)
Nepřítomni
Jaroslav Otásek, Václav Turecký

Program

 1. Rozhodnutí o záměru štěrkopískovna v Lešanech
 2. Dohoda o spolupráci mezi obcí Nelahozeves a Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Veltrusy
 3. Žádost Mateřské školy o převod finančních prostředků z provozního účtu na účet mzdy pro 4. pedagogickou pracovnici
 4. Schválení dotace na přestavbu budovy na mateřskou školu
 5. Schválení dotace na nábytek do obecní knihovny
 6. Vnitřní směrnice obce – zásady upravující postup obce při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 7. Postup při oceňování majetku
 8. Rámcová smlouva o poskytování právních služeb
 9. Žádosti o odkoupení pozemků
 10. Smlouva o věcném břemeni k pozemku parc. č. 58/2 díl 2 v katastrálním území Podhořany, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o.
 11. Kontrolní výbor
 12. Diskuze

Ke stažení

Pozvánka459.2 KB

pdfZápis576.89 KB

Zvukový záznam

{mp3}stories/articles/144/recording{/mp3}