13. 7. 2024

Ustavující zasedání zastupitelstva 11. listopadu 2010

pdf
Datum
11. listopadu 2010
Místo
Kulturní dům
Přítomni
Všech 9 zastupitelů (Petra Urbanová, Josef Kukla, Jaroslav Otásek, Eliška Brázdová, Pavel Matoušek, Jaroslav Král, Stanislav Kuchta, Květuše Dittrichová, Václav Turecký)

Program

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty
  a) určení počtu místostarostů
  b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
  d) volba starosty
  e) volba místostarosty
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  b) volba předsedy finančního výboru
  c) volba předsedy kontrolního výboru
  d) volba členů finančního výboru
  e) volba členů kontrolního výboru
 5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích)
 6. Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Ke stažení

Pozvánka243.94 KB

pdfZápis926.84 KB

Zvukový záznam

{mp3}stories/articles/36/recording{/mp3}