18. 4. 2024

Pořizování a zveřejňování zvukových záznamů zastupitelstva

pdf

Portál Nela.cz od roku 2010 pořizuje zvukové záznamy zasedání zastupitelstva obce a následně je zveřejňuje společně s dalšími informacemi o zasedání. Smyslem zveřejňování nahrávek je zpřístupnění průběhu zasedání občanům, kteří nemohli na zasedání přijít nebo kteří si chtějí připomenout průběh některého staršího zasedání. Zápis ze zasedání zastupitelstva, který obec pořizuje, totiž zdaleka nezachycuje celý průběh zasedání.

Nahrávání zasedání je prováděno plně v souladu se zákonem, což potvrzují i stanoviska Ministerstva vnitra a existující soudní judikatura. Zasedání zastupitelstva je podle zákona veřejné a všechna vystoupení na zasedání mají veřejnou povahu. V těchto případech lze nahrávku pořídit i bez výslovného souhlasu osob, které na zasedání vystupují.

Nový občanský zákoník, který vstoupil v účinnost 1. ledna 2014, ve vztahu ke zveřejňování zvukových záznamů výslovně stanoví, že “svolení není třeba ani v případě, když se podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí na základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu.” (§ 88 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.)

Podobně se na veřejné projevy na zasedáních nevztahovala ani ochrana projevů osobní povahy stanovená v § 11 starého občanského zákoníku, který platil do 31. prosince 2013.

Způsob úpravy zvukového záznamu před zveřejněním

Před zveřejněním jsou ze zvukového záznamu formou “vypípání” odstraněny následující pasáže:

  1. Všechny osobní údaje, u nichž neexistuje veřejný zájem na jejich zveřejnění. V praxi jsou takto nejčastěji odstraňována jména občanů, kteří vstupují s obcí do právních vztahů například při prodeji či pronájmu pozemků a zastupitelstvo tyto transakce projednává v rámci programu. Každý výskyt osobního údaje je však posuzován individuálně a například jména veřejně činných osob ze záznamu odstraňována nejsou. Odstraňována nejsou ani jména osob, která již sama obec Nelahozeves dříve zveřejnila například v pozvánce na zasedání zastupitelstva nebo v zápise.
  2. Jména diskutujících občanů, pokud se diskutující představí a nejde o veřejně činnou osobu. (V praxi se drtivá většina diskutujících nepředstavuje.)
  3. V případě, že je na zasedání projednáváno kontroverzní téma a v rámci rozpravy či diskuse je proneseno něco, co by mohlo potenciálně způsobit obci v budoucnu ekonomické škody, je v rámci zpracování zvukového záznamu vždy zvažováno, zda v daném případě nepřevažuje veřejný zájem ochrany ekonomických zájmů obce před zveřejněním záznamu. V takovém případě bude příslušná pasáž ze záznamu odstraněna.
  4. Na výslovnou žádost občana vystupujícího na zasedání jako soukromá osoba je jeho hlas na nahrávce pozměněn tak, aby jej nemohli identifikovat ani jeho nejbližší (viz zvuková ukázka). Žádost lze zaslat na adresu info@nela.cz, a to i paušálně pro všechna budoucí zasedání.

    {mp3}stories/articles/956/modulace{/mp3}

Zpracování osobních údajů portálem Nelahozeves.info je zaregistrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) dle § 16 Zákona o ochraně osobních údajů.

Problematika pořizování a zveřejňování zvukových záznamů je podrobně popsána i na stránkách sdružení Oživení.

Co dělat, pokud se cítíte poškozeni

Pokud se bez ohledu na výše uvedené informace cítíte poškozeni zveřejněním zvukového záznamu, obraťte se na nás a sdělte, v čem spočívá problém. Pokud vám nevyhovíme a vy stále nebudete spokojeni, můžete se obrátit se stížnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů, který projednává přestupky v oblasti ochrany osobních údajů.

Články k problematice

K problematice pořizování a zveřejňování zvukových záznamů vyšly následující články:

Aktivity samosprávy

Někdejší starostka Nelahozevsi Petra Urbanová se v souvislosti s pořizováním a zveřejňováním zvukových záznamů dvakrát obrátila na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ):

Žádost o vyjádření[33.25 KB] (6. 4. 2011) pdfOdpověď ÚOOÚ[88.15 KB] (19. 4. 2011)
pdfŽádost o vyjádření[288.62 KB] (29. 3. 2013) pdfOdpověď ÚOOÚ[52.34 KB] (15. 4. 2013)