20. 7. 2024

Volební okrsky v Nelahozevsi

Obec Nelahozeves je rozdělena na tři volební okrsky, každý občan hlasuje v okrsku podle místa svého trvalého pobytu.

Volební okrsek č. 1 – Nelahozeves

Volební místnost: Hasičský dům

Adresa: Kralupská 20, Nelahozeves

Pro voliče s trvalým pobytem:

  • celá jižní část Nelahozevsi (okolo obecního úřadu) kromě dvou domů v ulici V Loučkách (čp. 112 a 303)
  • Zagarolská až po jižní hranici areálu PTZ
  • Pod Strání až po čp. 159 (včetně)

Volební okrsek č. 2 – Podhořany

Nádraží Nelahozeves

Nádražní, Nelahozeves

Pro voliče s trvalým pobytem: část obce Podhořany, Hleďsebe I. a II. díl čási obce Nelahozeves: Zagarolská až po jižní hranici areálu PTZ Pod Strání až po čp. 159 (bez tohoto domu)

Volební okrsek č. 3 – Lešany

Infocentrum Nelahozeves

Kralupská, Nelahozeves

Pro voliče s trvalým pobytem: celé Lešany