27. 2. 2024

Pro Nelahozeves

DSC 1050

Pro Nelahozeves je sdružení nezávislých kandidátů kandidující v komunálních volbách v roce 2018. Lídrem kandidátky je Jakub Brynda.

Volební číslo: 5

Složení kandidátky

pron brynda1-filled-mJakub Brynda, 34 let, finanční analytik, Nelahozeves, bez politické příslušnosti

Chtěl bych se zasloužit o založení technických služeb a s tím související sběrný dvůr. TS by měly mít na starosti údržbu zeleně i nemovitého obecního majetku. Zajímá mě ekonomická situace obce a chtěl bych najít další zdroje financí, které by obci zajistily do budoucna zisky.

oten riegertova2-filled-mIng. Olga Riegertová, 50 let, specialistka, na BOZP, Hleďsebe 1. díl, bez politické příslušnosti

Ráda bych dokončila rozpracované projekty z minulých funkčních období týkající se zejména životního prostředí a svými zkušenostmi podpořila aktivity místních občanů.

oten schneider3-filled-mZdeněk Schneider, 53 let, řidič, Nelahozeves, bez politické příslušnosti

Jsem srdcem a duší myslivec, chci řešit odstranění ekologických následků skládky, ale i jiných zátěží, které nás obklopují. Konkrétně bych v nejbližší době obnovil studánky. Záleží mi na bezpečném propojení všech částí obce chodníky a cestami.

pron robek4-filled-mTomáš Robek, 34 let, jezný, Nelahozeves, bez politické příslušnosti

Velkým nedostatkem v naší obci je nedostatečně promyšlená funkčnost MHD. Na stole je již rozpracovaný projekt vzniku zastávek v Zagarolské, který bych s novým vedením obce rád dokončil.

pron richtrmoc5-filled-mPetr Richtrmoc, 39 let, truhlář, Nelahozeves, bez politické příslušnosti

Podporuji všechny nekomerční aktivity určené místním lidem, ať už jde o kulturní, sportovní nebo v režii spolků. Postrádám fungující parkovací plochy. Špatně zaparkovaná auta mohou mít fatální následky například při požáru domu.

pron slehoferova6-filled-mMgr. Klára Šlehoferová, 35 let, pedagog, Lešany, bez politické příslušnosti

Ráda bych podpořila pravidelné debaty občanů o důležitých tématech, které obec trápí. Považuji za důležité vytvářet možnosti, při nichž se občané mohou zapojit do procesu hledání řešení. Např. co může obec udělat proto, aby zde podpořila mimoškolní aktivity dětí? Jak urbanisticky propojit resorty s původní zástavbou v obci?

pron hrnak7-filled-mIng. Jakub Hrňák, 42 let, finanční ředitel, Lešany, bez politické příslušnosti

Nejbližší jsou mi problémy části obce Lešany. V zastupitelstvu se mohu věnovat finančním otázkám a případně dotacím.

pron hron8-filled-mIng. Robin Hron, 38 let, výzkumník v letectví, Lešany, bez politické příslušnosti

V Nelahozevsi žiji rád. Sympatizuji s lidmi, kteří jsou aktivní, na nic nečekají a sami se snaží, aby to v obci žilo. Chtěl bych zlepšit informovanost občanů, aby bylo jasné, proč na některé věci a rozhodnutí musíme čekat tak dlouho.

pron melichar9-filled-mJan Melichar, 32 let, hudebník, Nelahozeves, bez politické příslušnosti

Hraji hudbu A. Dvořáka po celém světě, o Nelahozevsi se učí děti napříč kontinenty. Někteří se pak rozhodnou obec navštívit. A co je čeká? Zdevastovaná vlaková zastávka, zanedbaný park i památník, zavřené restaurace a mimo sezónu i zámek. Chtěl bych, aby nové zastupitelstvo zlepšilo přístup k odkazu svého slavného rodáka.

Program

Motto

Nebuďme lhostejní k nepořádku, nepřehlížejme potřeby druhých, nezvykejme si na to, že věci nefungují tak, jak mají.

Vážení spoluobčané,

není snadné pohovořit pouze stručně o všech tématech, kterým bychom se chtěli = měli věnovat. Víme, že se musí dotáhnout územní plán, vnímáme nedostatek chodníků a parkovacích míst. Máme vlastní zkušenosti s následky přívalového deště, většina z nás také poznala, co obnáší budování kanalizace. Mnohokrát jsme se bavili o tom, jak nejlépe využít peníze ze skládky a nesouhlasíme s cenou za odvoz popelnic. Uvědomujeme si, že jsou mezi občany senioři a sociálně znevýhodnění občané, kterým dělá problém i tak běžná věc, jako je nákup nebo návštěva lékaře. Tak jako se mění svět kolem nás, mění se i život na vesnici. Není možné dělit společnost na starousedlíky, náplavu a „ty z resortu“. Obec je jen jedna, živá a silná a potřebuje mít dobrého starostu a fungující zastupitelstvo, aby se nám všem lépe žilo.

Kontakt

email: pronela@seznam.cz, Brynda.j@seznam.cz

telefon: 777 130 635

Předvolební rozhovor

Investujme tak, aby majetek obce vydělával sám, říká Jakub Brynda, lídr kandidátky Pro Nelahozeves

Předvolební setkání s voliči

pátek 28. září 2018 od 19.00 hodin, restaurace V Podzámčí