23. 2. 2024

Josef Mareyi (volby 2018)

mareyi

Josef Mareyi je nezávislý kandidát kandidující v komunálních volbách v roce 2018.

Volební číslo: 6

Složení kandidátky

1-filled-mJosef Mareyi, 42 let, CAT specialista, Lešany, bez politické příslušnosti

 

Program

Motto

Je nutné se dnes podílet na tom, kam směřujeme a co chceme předat našim dětem.

Moje témata

Propojení informační správy obce a občanů prostřednictvím informačního portálu

Mou základní tezí je nutnost aktivní komunikace v obci mezi zastupitelstvem, komisemi a občany. Komunikace bude určená pro prezentaci plánů a postupů v tématech obce, pro sdílení možností rozvoje v obci a sousedství tak, aby byla přehledná a snadno přístupná pro občany. K tomu stačí využít dnešní technologie a portál vytvořit.

Péče o přírodní bohatství obce a podpora investic pro budoucí rozvoj obce

V péči o přírodní bohatství obce pomůže z velké části rozšíření technické čety obce. Pokud zveřejníme plány prací technické čety, je možné zapojit občany, začít spolupracovat a starat se společně o sousedství pod záštitou obce.

Potřebujeme se také vrátit k rozšiřování majetku a investic obce, především výkupem strategických pozemků, které mohou sloužit k dalšímu rozvoji obce. S mnohými pozemky v obci a blízkém okolí souvisí rozvoj zeleně, plánujme pěší spojení například z ulice „Na Vinici“ do ulice „Pod Strání“ podél „Kralupské“. V této zóně je několik pramenišť, která vybízejí k renovaci. Přes ulici obec vlastní pruh směrem k dráze, v němž by z přebytku vody umělým koloběhem mohly vzniknout mokřady.

Stejně tak potřebujeme renovaci úvozových cest a podél nich chceme vysadit dřeviny pro děti našich dětí.

Pozornost musíme věnovat vodě. Máme zde zóny, kde je vody přebytek a ty můžeme svést do oblastí, kde pomohou s růstem nové zeleně, která je zásadní k zadržení vody v krajině. Jde například o Sad Višňovka nebo budoucí zelené zóny po renovaci skládky „101“.

Ve výčtu činností, které je třeba uskutečnit již dnes, bych mohl pokračovat.

Témata rozebírám podrobněji na svých stránkách www.energiesvobody.cz a www.mareyi.cz

Kontakt

email: josef@mareyi.cz

Předvolební rozhovor

Lidé si zaslouží větší informovanost, říká nezávislý kandidát Josef Mareyi

Předvolební setkání s voliči

Není plánováno.