2. 3. 2024

Lešany pro Nelahozeves – podrobný program

Toto je podrobná verze našeho programu. Můžete si také přečíst stručnou verzi.

Máte k programu jakékoliv připomínky? Kontaktujte některého z našich kandidátů.

Informační otevřenost

 • Budeme včas informovat o termínech a programu všech zasedání zastupitelstva. Budeme zveřejňovat všechny materiály, které zastupitelstvo projednává. Budeme zveřejňovat zvukové záznamy, zápisy z jednání a usnesení zastupitelstva.
 • Vytvoříme nové webové stránky obce s přehlednější a přívětivější strukturou, a postaráme se o to, aby byly stále aktuální. Zájemcům budeme pravidelně rozesílat e-mail s novinkami.
 • Na webových stránkách budou k dispozici všechny informace o veřejných zakázkách, plné texty smluv uzavřených obcí a další informace, které zajistí větší transparentnost činnosti obce.
 • Na webových stránkách zavedeme tematická fóra, na nichž budou moci občané on-line diskutovat se zástupci samosprávy. K důležitým tématům budeme svolávat veřejná slyšení.
 • Zveřejníme kontakty na všechny zastupitele zvolené za naši kandidátku. Zavedeme pravidelná setkání našich zastupitelů s občany, kde budou moci občané směřovat na naše zastupitele své požadavky.
 • E-mail a datová schránka budou pro obec stejně důležité komunikační kanály jako klasická pošta.
 • Zejména pro občany, kteří nemají přístup k internetu, zlepšíme Nelahozeveský zpravodaj po obsahové i grafické stránce a budeme jej vydávat častěji, abychom mohli občany lépe informovat o aktuálních událostech. Zpravodaj se stane platformou pro diskusi o chodu obce a bude otevřený i polemice.

Doprava

 • Prosadíme zavedení nové autobusové zastávky Lešany-resort.
 • Vynasnažíme se, aby České dráhy nerušily další vlakové spoje z Nelahozevsi do Kralup.
 • Uspořádáme mezi občany anketu o veřejné dopravě, aby obec věděla, které nové autobusové a vlakové spoje by občané uvítali, a mohla tyto informace používat při jednáních s ČSAD, ČD a krajskou samosprávou.
 • Vyvineme tlak na České dráhy, aby výrazně zlepšily vzhled vlakových zastávek Nelahozeves (interiéry) a Nelahozeves-zámek (vnější vzhled budovy a celkové prostředí zastávky). Pro nepoužívanou budovu zastávky na zámku se pokusíme ve spolupráci s Českými drahami najít vhodné využití.
 • Prosadíme taková dopravní opatření, která donutí řidiče na rovince v Lešanech snížit rychlost alespoň na 40 km/h.
 • Ve spolupráci s policií zajistíme občasné kontroly dodržování zákazu vjezdu nákladních automobilů na silnici Lobeč–Nelahozeves a Velvary–Lešany.

Pěší

 • Propojíme chodníkem severní a jižní část Nelahozevsi. Na chodník zajistíme osvětlení.
 • Na provizorní chodník mezi Lešany a Nelahozevsí zajistíme veřejné osvětlení.
 • Zajistíme oplocení železniční trati podél Dvořákovy stezky na cestě k marině.

Mateřská škola

 • Nejpozději od školního roku 2011/2012 zajistíme takové zvýšení kapacity mateřské školy, aby školka nemusela odmítat většinu žádostí jako nyní. Prostory budou mít zahradu. Nedostatek finančních prostředků budeme v případě potřeby řešit oslovením soukromého investora. Zajistíme takové prostory, aby bylo možné je později využít k jiným účelům, pokud by zájem o školku klesl. Pokud se podaří zajistit prostory ještě v průběhu školního roku, vyhlásíme dodatečný zápis do školky.
 • Podpoříme vznik miniškolek, čili soukromých aktivit občanů při vzájemném hlídání dětí. Poskytneme finanční podporu a organizační a právní zajištění. Na webových stránkách obce zprovozníme možnost inzerce nabídek a poptávek po miniškolkách. V případě zájmu občanů nalezneme vhodné prostory pro provoz miniškolky.

Čistota obce

 • Formou veřejně prospěšných prací zlikvidujeme černé skládky na území obce.
 • Zajistíme, aby na území obce byly pravidelně k dispozici kontejnery pro nadměrný odpad.
 • Důrazně zasáhneme proti černým skládkařům. Výrazně zvýšíme pokuty za vyhazování odpadu na černé skládky.
 • Developery provádějící výstavbu domů na území obce zavážeme, aby v průběhu výstavby udržovali obec čistou.

Výstavba

 • Prosadíme taková opatření, aby developeři provádějící výstavbu nových domů v Nelahozevsi byli povinni část investic směřovat do obce samotné, aby bylo možné pro nové obyvatele obce průběžně budovat také odpovídající infrastrukturu.
 • Umožníme lepší zapojení občanů do rozhodování o další výstavbě v obci. Zajistíme celkově lepší transparentnost stavebního řízení.
 • Budeme věnovat pozornost architektuře nových domů.

Služby

 • Zasadíme se o využití bývalé samoobsluhy za základní školou pro drobné služby – obchod s potravinami, domácí potřeby, trafika, kadeřnictví apod.
 • Nalezneme vhodný objekt v Lešanech, kde bude možné otevřít malou prodejnu potravin, nápojů a smíšeného zboží, a pokusíme se nalézt pro něj nájemce.
 • Vyvineme tlak na developera resortu, aby vystavěl v resortu nebytový prostor, jak veřejně přislíbil.
 • Pokusíme se dohledat majitele pozemku s volejbalovým hřištěm u lesa v Lešanech (u oveček), aby mohlo být hřiště zrekonstruováno.

Rozvoj cestovního ruchu

 • Zlepšením služeb obce umožníme rozvoj cestovního ruchu, čímž napomůžeme rozvoji živností
 • V rámci činnosti zastupitelstva budeme usilovat o získání dotačních peněz na rozvoj infrastruktury a služeb

Závěrem

 • V průběhu celého volebního období vám budeme pravidelně prezentovat výsledky naší práce, abyste viděli, že své sliby plníme.