26. 5. 2024

Jak volit

Komunální volby se konají ve dnech 15. a 16. října 2010.

V obci Nelahozeves jsou tři volební okrsky:

Okrsek č. 1 – Nelahozeves
území: Nelahozeves, ulice Pod Strání až k domu čp. 204, ulice Zagarolská až k podniku PTZ
volební místnost: Nelahozeves 20 – hasičská zbrojnice

Okrsek č. 2 – Nelahozeves
území: ulice Pod Strání od čp. 148, ulice Zagarolská od čp. 59 a čp. 164, Hleďsebe I. a II. díl, Podhořany
volební místnost: Nelahozeves II. – restaurace U Hrušků, Pod strání 10

Okrsek č. 3 – Lešany
území: celé Lešany
volební místnost: bývalá knihovna – Lešany 20

Jak volit

Každá obec, město či městská část v České republice má dle počtu svých obyvatel příslušný počet zastupitelů. Obec Nelahozeves má devět zastupitelů.

Počet mandátů jedné strany v zastupitelstvu vychází z celkového počtu hlasů, které tato volební strana obdrží od voličů. Označí-li volič křížkem celou volební stranu v rámečku u jejího názvu, obdrží všichni kandidáti této strany po jednom hlasu a strana obdrží tolik hlasů, kolik má na své listině kandidátů. Zaškrtne-li volič jednotlivé kandidáty z různých stran v rámečcích před jejich jmény, obdrží tito kandidáti jeden hlas (tzv. preferenční hlasy) a každá strana tolik hlasů, kolik jejích kandidátů bylo označeno. Zbytek hlasů do celkového počtu pak obdrží volební strana, kterou volič dále označil v rámečku u jejího názvu. Strana, která chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat minimálně 5 % hlasů z celkového počtu platných hlasů. Může se stát, že kandidát, který jako jednotlivec obdrží nejvíce hlasů ze všech kandidátů všech volebních stran, nemusí být do zastupitelstva zvolen, pokud jeho strana jako celek nedostane potřebných 5 % hlasů. Čím více hlasů která strana obdrží, tím více míst v zastupitelstvu získá.

Příklady

Kandidují tři strany A, B, C.

Příklad 1: Volič označí křížkem pouze stranu A v rámečku před názvem strany. Strana A obdrží celkem 9 hlasů a každý její kandidát po jednom hlasu. Strany B a C neobdrží žádný hlas.

Příklad 2: Volič označí křížkem stranu A v rámečku před názvem strany, současně označí ve straně B křížkem v rámečku před jmény dva kandidáty a ve straně C jednoho kandidáta. Strana A obdrží celkem 6 hlasů (sníženo o počet kandidátů označených v jiných stranách), její kandidáti na 1.–6. místě po jednom hlasu, strana B obdrží celkem 2 hlasy, její označení kandidáti po jednom hlasu, strana C obdrží 1 hlas, který obdrží i její označený kandidát.

Příklad 3: Volič označí na kandidátní listině strany A v rámečku před jmény 3 kandidáty, na kandidátní listině strany B v rámečku před jmény 4 kandidáty, na kandidátní listině strany C v rámečku před jmény 2 kandidáty. Strana A obdrží celkem 3 hlasy a každý její označený kandidát po jednom hlasu, strana B obdrží celkem 4 hlasy každý její označený kandidát po jednom hlasu a strana C obdrží celkem 2 hlasy a každý její označený kandidát po jednom hlasu. Označí-li takto volič více než 9 kandidátů, je jeho volební lístek neplatný. Neplatný volební lístek je i v případě, že volič označí současně dvě strany (v rámečku před názvem strany).

Příklad 4: Volič označí křížkem stranu B v rámečku před názvem strany a dále označí křížky některé kandidáty této strany B, které chce upřednostnit. Strana B obdrží celkem 9 hlasů, k přednostnímu označení kandidátů se nepřihlíží.

Zvítězí strana, která obdrží nejvíce hlasů. Vítězství strany však nemusí znamenat, že tato strana získá i rozhodující a rozhodovací postavení v obci. To by platilo v případě, že by její vítězství bylo tak výrazné, že získá nadpoloviční většinu mandátů v zastupitelstvu, což se nestává. Záleží potom na tom, jak a s kterou další stranou či stranami se dohodne na další spolupráci v zastupitelstvu.

(vytaženo a upraveno z http://www.nestranici.cz/doc/jak-volit.pdf)